logo

Nieuws

Binnen de Mutsaersstichting maken we vaak wat mee. Als het gaat over behandeling, innovatie, wetenschap, onderwijs, ervaringen of evenementen. Hier vind je onze nieuwsberichten.

Volg ons ook op LinkedIn, Instagram, Facebook en YouTube voor het laatste nieuws.

10/07/2024

Gemeenten Noord- en Midden-Limburg stemmen in met financiële steun aan Mutsaersstichting

We zijn verheugd te kunnen vertellen dat 13 gemeenten in Noord en Midden-Limburg hebben ingestemd met financiële steun. We danken hen voor het vertrouwen en de constructieve houding die laat zien dat we gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen voor de continuïteit van de jeugdzorg in Limburg.

Lees verder
02/07/2024

Overname kleinschalig wonen (leefhuizen) Hai-5 door samenwerkingsverband Talent - Tobas Jeugdhulp per 1 juli 2024

De activiteiten van Hai-5, die gerelateerd zijn aan de leefhuizen, zijn per 1 juli overgedragen aan het samenwerkingsverband Talent - Tobas Jeugdhulp.

Lees verder
20/06/2024

Verlenging erkenningen opleidingen Orthopedagoog Generalist (OG), GZ Psycholoog (GZ), Psychotherapeut (PT) en Klinisch Psycholoog (KP)

Na visitatie van RINO Zuid en RINO Groep van onze Postmaster opleidingen, zijn onlangs de erkenningen verlengd voor de opleidingen tot Orthopedagoog Generalist (OG) en GZ Psycholoog (GZ). Ook de erkenningen zijn verlengd voor de opleidingen tot Psychotherapeut (PT) en Klinisch Psycholoog (KP).

Lees verder
14/06/2024

Leo Verhagen interim-bestuurder Mutsaersstichting

We zijn blij dat we kunnen vertellen dat de Raad van Toezicht een opvolger voor Ellis Jeurissen gevonden heeft. De Tijdelijke Centrale Ondernemingsraad, de Centrale Cliëntenraad en een afvaardiging van de directeuren hebben een positief advies gegeven over zijn benoeming.

Lees verder
03/06/2024

Nieuwe Raad van Toezicht Mutsaersstichting per 1 juni 2024

Er zijn drie nieuwe RvT-leden benoemd die unaniem door de medezeggenschap zijn voorgedragen voor benoeming: Marie-Louise van der Kruis, Ria van der Hamsvoort en Carla Lasonder. Conform de statuten wordt de RvT in de loop van dit jaar uitgebreid naar vijf leden.

Lees verder
08/05/2024

Faillissement Buro MAKS

Op 7 mei zijn alle 49 medewerkers van Buro MAKS telefonisch op de hoogte gebracht dat er bij de Rechtbank faillissement is aangevraagd voor Buro MAKS (een van de deelnemingen van de Mutsaersstichting).

Lees verder
27/03/2024

Het herstelplan is gereed en de continuïteit van zorg gaat door

In november 2023 is de Mutsaersstichting in een financieel zorgelijke situatie terecht gekomen. De afgelopen maanden hebben we, met de samenwerkende gemeenten in de regio Noord- en Midden-Limburg, hard gewerkt aan een herstelplan.

Lees verder
08/03/2024

Voortgang genderzorg binnen Mutsaersstichting en OOG Psychologen

Onlangs heeft het bestuur van de Mutsaersstichting de ‘houtskoolschets’ van het herstelplan gepresenteerd. In dit plan wordt o.a. voorgesteld dat de verschillende concernonderdelen zich meer zullen gaan richten op hun eigen regio’s.

Lees verder
13/01/2024

Reactie raad van bestuur op berichtgeving over verscherpt toezicht

Op donderdag 11 januari is het inspectierapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gepubliceerd naar aanleiding van onderzoek dat in november heeft plaatsgevonden op onze locatie in Venlo. Er is veel aandacht in de media voor het verscherpt toezicht dat het gevolg is van het inspectieonderzoek.

Lees verder
11/01/2024

Persbericht: Mutsaersstichting Venlo tijdelijk onder verscherpt toezicht

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd kijkt mee om kwaliteit zorg op het gewenste niveau te brengen. Venlo, 11 januari 2024 - De locatie van de Mutsaersstichting in Venlo is in november onderzocht door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Lees verder
29/12/2023

Onze nieuwe website is live!

Trots op onze nieuwe website die in het teken staat van de kwaliteit van zorg en is ingericht vanuit het perspectief van cliënten, ouders/ verzorgers, verwijzers of toekomstig medewerkers.

Lees verder
06/11/2023

Herstelplan – Wat betekent dit voor jou?

Het nieuws dat de Mutsaersstichting bezig is met een herstelplan vanwege financiële problemen kan vragen oproepen. Samen met de gemeente Venlo en de Jeugdautoriteit werken we hard aan het herstelplan.

Lees verder
06/11/2023

Herstelplan - persbericht

De Mutsaersstichting gaat met de samenwerkende gemeenten in de regio Noord- en Midden-Limburg een herstelplan opstellen. De Mutsaersstichting heeft PricewaterhouseCoopers ingeschakeld om dit proces te begeleiden.

Lees verder
06/11/2023

Herstelplan - brief stakeholders

Als samenwerkingspartner of relatie van de Mutsaersstichting, Grijp het Leven, Hai-5, Buro Maks, Hoeve de Kaolder, Zorgokee, OOG psychologen, vinden wij het belangrijk om u te informeren over actuele ontwikkelingen binnen de stichting.

Lees verder
04/02/2017

Jongeren Mutsaersstichting winnen film-awards

Tijdens het Vergeten Kinderfilmfestival op zaterdag 4 februari '17 in Tuschinski in Amsterdam zijn jongeren van de Mutsaersstichting met de film ‘Droom’ in de prijzen gevallen. De film werd onderscheiden met ‘beste acteerprestatie’ en kreeg daarnaast de publieksprijs.

Lees verder