logo

Reactie raad van bestuur op berichtgeving over verscherpt toezicht

Op donderdag 11 januari is het inspectierapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gepubliceerd naar aanleiding van onderzoek dat in november heeft plaatsgevonden op onze locatie in Venlo. Er is veel aandacht in de media voor het verscherpt toezicht dat het gevolg is van het inspectieonderzoek.

‘Het inspectierapport zorgt voor geschrokken reacties. Dat begrijpen wij. Jongeren en hun gezinnen moeten erop kunnen vertrouwen dat ze bij ons de beste zorg krijgen die ze zo hard nodig hebben. Dat dit in de afgelopen jaren niet altijd zo is geweest, betreuren wij.

De Mutsaersstichting bevindt zich in een moeilijke periode. In november 2023 zijn we in trede 3 van het Handboek Continuïteit Jeugdzorg geplaatst. Dat betekent dat er grote zorgen zijn over de financiële continuïteit. Dit is het gevolg van organisatorische keuzes in de afgelopen jaren die niet goed hebben uitgepakt voor de financiële positie van de stichting.

Wij werken aan een herstelplan, waarin staat welke acties nodig zijn voor een duurzame, financieel gezonde toekomst. De verwachting is dat dit plan op 1 maart 2024 definitief is. We hebben hierover veelvuldig contact met de betrokken gemeenten en de Nederlandse Zorgautoriteit kijkt mee in dit proces.

Naast de gevolgen voor de financiële positie heeft de koers van de afgelopen jaren sporen nagelaten bij onze medewerkers, dat uitte zich onder andere in een hoge werkdruk en een gevoel van onveiligheid. Dat dit de kwaliteit van de zorg niet ten goede komt, is daarvan een zeer onwenselijk gevolg. Daarom gebruiken wij deze periode om de onderste steen boven te krijgen. En alles wat beter kan en moet in onze organisatie op tafel te krijgen. We hebben dan ook een beroep gedaan op al onze medewerkers om zich uit te spreken. Dat brengt nu zaken aan het licht die niet goed gaan en absoluut beter moeten. Dat is terug te lezen in het inspectierapport.

Wij wilden dit inspectieonderzoek zelf ook. Natuurlijk zijn we niet trots op zaken die we teruglezen. We nemen de signalen uiterst serieus en daar waar mogelijk zetten we meteen acties in gang om zaken te verbeteren. Hoewel we erkennen dat niet alles van vandaag op morgen kan, kunnen we wel degelijk snel stappen zetten die de kwaliteit van zorg verbeteren.

We zijn blij dat de Inspectie de komende periode met ons meekijkt. Verscherpt toezicht betekent dat we hard aan de slag moeten, maar dat de inspectie ons de kans geeft om binnen zes maanden te laten zien dat wij de nodige verbeteringen doorvoeren. Zwaardere maatregelen worden niet ingezet omdat de Inspectie voelt dat wij de urgentie en verantwoordelijkheid voelen om de situatie te verbeteren.

We zien dit rapport dan ook als een kans en onderdeel van de noodzakelijke fase waar we doorheen moeten om onze organisatie op orde te krijgen. We zijn onze medewerkers dankbaar, dat ze openheid van zaken hebben gegeven aan de Inspectie over zaken die niet goed lopen. Die veiligheid hebben ze eerder niet gevoeld. We zien dit als doorbraak in een situatie waarin medewerkers al langere tijd zien en ervaren dat de zorg voor onze cliënten lijdt onder organisatorische problemen en hoge werkdruk, maar zich daarover niet durfden uit te spreken. We zien dit dan ook als eerste herkenbare signaal van de nieuwe koers die we ingezet hebben, waarin we open en transparant zijn over wat er speelt bij de Mutsaersstichting. En waarin we alles op alles zetten om het beter te doen.’