logo

Over de Mutsaersstichting

De Mutsaersstichting biedt specialistische zorg en behandeling aan kinderen, jongeren en hun gezinnen. Van meedenken bij die prangende opvoedvraag tot intensieve, 'life changing' behandeltrajecten.

De Mutsaersstichting biedt jeugd-ggz, jeugdzorg en zorg in onderwijs. We bieden zorg op maat wat betekent dat we naadloos aansluiten op de mogelijkheden van onze cliënt, en wat hij op dat moment nodig heeft om tot ontwikkeling te komen. Medezeggenschap en inbreng van de cliënt en diens familie is daarbij erg belangrijk.

Onze missie: Geen kind op straat, geen familie zonder perspectief

Wij staan schouder aan schouder met tal van andere organisaties en geven onze cliënten daarmee toegang tot een breed scala aan professionals. Zij hebben uiteenlopende expertises op het gebied van alle denkbare specialismen binnen de jeugd ggz.

We zijn trouw aan onze waarden, kijken met een frisse blik vooruit en we doen het samen!

Het concern is in 2015 ontstaan doordat meerdere organisaties zich aansloten bij de Mutsaersstichting: Hoeve de Kaolder, Zorgokee, Oog Psychologen, Hai-5 en Grijp het Leven. Plinthos is onderdeel van de Mutsaersstichting.
Anno 2024 werken er ruim 1000 medewerkers bij de Mutsaersstichting voor zo'n 9000 cliënten en kent een omzet van € 80 miljoen.

Algemene voorwaarden

Hier vind je de Algemene Voorwaarden van mutsaersstichting.nl, zoals deze beschikbaar zijn gesteld door de Mutsaersstichting. In deze Algemene Voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aanbieden.

Lees verder

Geschiedenis

Het Mutsaersoord begon als een herstellingsoord van de Nederlandse Katholieke Bond van Vervoerspersoneel, Sint Raphaël. Tussen 1928 en 1930 werd het gebouwd volgens het ontwerp van architect Jules Kayser.

Lees verder

Rapport Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

Afgelopen november heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) onze locatie in Venlo bezocht voor onderzoek. Dit is gedaan nadat medewerkers signalen gaven over zaken waar zij tegenaan liepen. Het rapport van dit onderzoek is op 11 januari 2024 gepubliceerd.

Lees verder

Keurmerk & Toezicht kwaliteit

De Mutsaersstichting streeft naar duurzame kwaliteit van zorg en voldoet aan de eisen gesteld in de Kwaliteitsmanagementsysteem norm: NEN-EN-ISO 9001:2015.

Lees verder

Klachten

De Mutsaersstichting streeft ernaar goede zorg te verlenen. Om dit te realiseren werken bij de Mutsaersstichting gekwalificeerde en deskundige medewerkers. Dat neemt niet weg dat er situaties kunnen ontstaan waarover je niet tevreden bent.

Lees verder

Medezeggenschap

De Mutsaersstichting vindt de mening van cliënten en medewerkers heel belangrijk. Zij kunnen - via de cliëntenraad & de jeugdraad en in de ondernemingsraad - meepraten en meedenken over onderwerpen die spelen binnen de organisatie.

Lees verder

Onze belofte

De Mutsaersstichting wil grip bieden op en richting geven aan de toekomst van cliënten. Wij bieden jeugdzorg, welzijn en onderwijs in de meest complete vorm aan.

Lees verder

Opleidingen

Hier vind je een overzicht van opleidingen die de Mutsaersstichting aanbiedt. Heb je vragen of wil je je aanmelden, neem dan contact op met de contactpersoon die vermeld staat bij de betreffende opleiding.

Lees verder

Organisatiestructuur

De Mutsaersstichting is een netwerkorganisatie en onze teams werken vanuit vier regio’s. Elke regio heeft een regiodirecteur die tevens de directie voert over de deelnemingen.

Lees verder

Privacy & Cookies Statement

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld.

Lees verder

Publicaties

Het betreft uitgaven zoals boeken, film en studies die door of op initiatief van de Mutsaersstichting tot stand zijn gekomen Je kunt ze bestellen door een e-mail te sturen. Hieronder een korte beschrijving van de beschikbare publicaties.

Lees verder

Veelgestelde vragen

Hier vind je antwoorden op veel gestelde vragen. Mocht je vraag er niet bij staan, kan je altijd contact met ons opnemen door een mail te sturen naar info@mutsaersstichting.nl.

Lees verder