logo

Ik wil aanmelden

Je wilt je kind aanmelden voor behandeling bij de Mutsaersstichting omdat er problemen zijn in de ontwikkeling, opvoeding of op school. Hiervoor heb je een verwijzing nodig van een verwijzer.

De eerste stap voor aanmelding

Huisartsen en andere verwijzers kunnen kinderen/ jongeren bij een vermoeden van psychiatrische problematiek, rechtstreeks aanmelden. De verwijzer stuurt de verwijsbrief naar de Mutsaersstichting. Hierin staan de volgende gegevens van het kind/ de jongere: naam, geboortedatum, adres, BSN-nummer en een omschrijving van de zorg en de hulpvraag.

Een medewerker van Team Toegang van de Mutsaersstichting neemt vervolgens contact op met de ouder(s)/ verzorger(s) voor de definitieve aanmelding en voor het inplannen van een eerste afspraak.
Jongeren die 16 jaar of ouder zijn, kunnen zichzelf aanmelden via de huisarts of hun verwijzer.

Heb je vragen? We zijn bereikbaar op onderstaande nummers.

Noord-Limburg: +31 (0)77 – 321 78 91
Midden-Limburg: +31 (0)77 – 321 78 97
Zuid-Limburg: +31 (0)77 – 321 78 00

Of mailen naar: info@mutsaersstichting.nl.