logo

Ik wil hulp

Wanneer je zelf of je kind problemen ervaart tijdens de ontwikkeling, je als ouder vastloopt in de opvoeding of wanneer je als kind niet goed aansluit bij het onderwijs, dan is dat vervelend en verdrietig.

Problemen kunnen bijvoorbeeld ontstaan door een angst-, stemmings- of een eetstoornis. Of misschien is er sprake van een autisme spectrum stoornis, genderproblematiek of psychotrauma? Wij bieden zorg op maat aan kinderen en jongeren. Dit betekent dat we kijken naar jouw mogelijkheden en wat je op dat moment nodig hebt om mee te kunnen doen in de samenleving. Dat je weer naar school kunt, met vrienden kunt afspreken of kunt deelnemen aan de sportvereniging.

Samen gaan we op zoek naar een oplossing. We zijn er voor jou!

De Mutsaersstichting biedt verschillende mogelijkheden voor behandeling en opvang of verblijf. Van logeerhuis tot verblijf- en behandelgroep, van een therapiesessie op een locatie tot behandeling in de thuissituatie. Ook na het behandeltraject blijven we bij jou betrokken. Hoe we dat doen, bespreken we samen. We kijken met een frisse blik vooruit en werken vooral samen aan de toekomst.

Hier vind je meer informatie over onze specialismen.

De behandelaren ervaren we als vriendelijk. Open en toegankelijk. Ze sluiten aan bij de behoeften van mijn zoon.

Familiebeleid

Als jij of kinderen/ jongeren in psychische nood verkeren of als er sprake is van gedragsproblemen, betekent dit ook voor familie en naasten een ingrijpende situatie. Vaak valt moeilijk te begrijpen wat er gebeurt. De Mutsaersstichting betrekt jouw familie en naasten bij de behandeling en probeert hen zo goed mogelijk te informeren.

Behandelaars, cliënten en naasten hebben elkaar nodig.

Onder familie verstaan we bij de Mutsaersstichting iedereen die een directe relatie heeft met de jeugdige cliënt. Dat kunnen (pleeg)ouders zijn, broers, zussen, grootouders. Het familiebeleid zit bij ons besloten in de zogeheten systemische aanpak, onder de gedachte van één gezin, één plan. We werken volgens een behandelplan dat in samenspraak met familie en naasten wordt opgesteld.

Het familiesysteem vormt een belangrijke bindende factor; een daarop toegespitst familiebeleid is daarmee erg belangrijk. Een goede samenwerking tussen het kind/de jongere, de behandelaar en familie draagt bij aan een betere behandeling en daarmee aan een mogelijk sneller herstel.

Aanspreekpunt voor cliënten en familie is de procescoördinator. Soms wil een kind/ jongere niet dat we informatie delen met anderen, ook niet met familie. De Mutsaersstichting respecteert deze wens. Wel zullen we zover als het kan proberen het kind/ de jongere te motiveren om informatie te delen en samen te werken met de familie, als dit de zorg ten goede komt. Familie krijgt van ons te allen tijde algemene (behandel)informatie. Wil een familielid geen informatie ontvangen dan respecteren we dat ook.

De inbreng van familie en naasten is bij de Mutsaersstichting geregeld via de Cliëntenraad.