logo

Ik wil verwijzen

Je wilt een kind of jongere verwijzen naar de Mutsaersstichting omdat er problemen zijn in de ontwikkeling, tijdens de opvoeding of in het onderwijs. Er is een vermoeden van een psychische stoornis zoals bijvoorbeeld een angststoornis of een depressie.

Wie kan verwijzen?

De volgende verwijzers kunnen kinderen en jongeren bij vermoeden van psychiatrische problematiek verwijzen naar de Mutsaersstichting. Kijk hier voor meer informatie over onze specialismen.

  • deskundigen in dienst van de gemeente (sociaal wijkteam, jeugdteam)
  • huisarts
  • jeugdarts
  • medisch specialist
  • gecertificeerde instellingen (Bureau Jeugdzorg/ jeugdbeschermer, jeugdreclasseerder, gezinsvoogd, Leger des Heils)
  • rechter, Raad voor de Kinderbescherming
  • PGB-overeenkomst
  • crisisdienst jeugd/volwassenen

Hoe kan ik verwijzen?

Verwijzen naar de Mutsaersstichting kan via ZorgDomein of telefonisch bij Team Toegang van de Mutsaersstichting. De medewerkers van Team Toegang zijn dagelijks telefonisch bereikbaar (tijdens kantooruren).

Team Toegang Noord-Limburg: 077 - 321 78 91
Team Toegang Midden-Limburg: 077 - 321 78 97
Team Toegang Zuid-Limburg: 077 - 321 78 00

Voor al je overige vragen kun je telefonisch contact opnemen via het algemene nummer van de Mutsaersstichting: 077 - 321 79 00.

Bij de aanmelding is het van belang om de naam, geboortedatum, adres, BSN-nummer en een omschrijving van de zorg en de hulpvraag te vermelden.

Wachttijden

In het verleden had ook de Mutsaersstichting te maken met lange wachtlijsten. Kinderen moesten daarom te lang wachten op behandeling. De Mutsaersstichting heeft ingrijpende maatregelen genomen om de wachttijd te verkorten. Wanneer er geen plaats is in de aangewezen behandelsetting kan dat bijvoorbeeld betekenen dat we al starten met een deel van de behandeling. De wachttijd is inmiddels behoorlijk teruggebracht. Direct na de intake krijgen onze cliënten een proces coördinator toegewezen met  wie dit traject kan worden besproken.

Zorgvorm - wachttijd

Klinische behandeling - 0 weken
Inclusie : 18 tot 23 jaar, eetstoornissen, her-aanmeldingen
Exclusie : AS II problematiek
Aanmelding altijd in overleg met CODO-functionaris.

Transitiepsychiatrie (overgang interne cliënten van 18- naar 18+) - 0 weken
Behandeling wordt direct voortgezet. Er bestaat geen interne wachtlijst.

Eetstoornissen - 8-20 weken
Ambulante behandeling van jongvolwassenen met een eetstoornis.

Heraanmelding (<6 maanden) - 4-8 weken
Indien zorgvraag cliënt gelijk is aan initiële zorgvraag.

Ouders van jeugdigen in zorg - 4-8 weken
Ten behoeve van Traumacentrum Kind en Gezin / Integrale Gezinsbehandeling.

Afhankelijk van omstandigheden kan de daadwerkelijke wachttijd in de praktijk anders uitpakken dan de opgegeven wachttijd. (Wachttijd in weken tot vraagverheldering.)

Onze wachttijden worden iedere maand bijgewerkt.