logo

Affectief-emotionele stoornis

Wanneer er sprake is van een affectief- emotionele stoornis dan kun je last hebben van een of meer van de volgende klachten: angst-, dwang-, stemmingsklachten, psychotische en aanhoudende lichamelijke klachten, persoonlijkheidsproblematiek.

Angstklachten
Angst is een nuttige emotie. Angst waarschuwt ons voor een gevaarlijke situatie en zorgt ervoor dat ons lichaam zich gereedmaakt om met dat gevaar om te gaan (zoals vluchten). Soms is het echter niet meer nuttig, maar belemmert het je in je dagelijks leven. Wanneer dat het geval is, kunnen jouw klachten hiervoor behandeld worden. Als je veel last hebt van angst kan het zijn dat je dingen gaat vermijden. Mogelijk heb je zelfs last paniek-aanvallen. Je kunt dit merken in je lichaam doordat je bijvoorbeeld gaat trillen, zweten of je hart sneller gaat kloppen. Soms zorgt dit ervoor dat je weg wilt uit een situatie of dat je niet naar een situatie toe durft te gaan.

Dwangklachten
Iedereen doet wel eens iets dwangmatig. Vaak gaat dit vanzelf weer over maar soms wordt het steeds erger. Er kan dan sprake zijn van dwanggedachten en/of dwanghandelingen. Bij dwanggedachten heb je last van terugkerende gedachten of idee├źn. Bij dwanghandelingen zijn het gedragingen die herhaald moeten worden of uitgevoerd moeten worden. Voorbeelden zijn: tellen van dingen in je hoofd, het aantikken van voorwerpen, een bepaalde hoeveelheid keer controleren of de deur op slot is, bepaalde gedachten die je moet nagaan voor je mag gaan slapen, heel vaak je handen wassen. Deze handelingen kosten vaak veel tijd. Als het niet lukt om de dwang uit te voeren komt er angst komt naar voren. Dat is een onaangenaam gevoel.

Stemmingsklachten
Iedereen voelt zich wel eens somber of verdrietig en vaak gaat dit vanzelf over. Kinderen/jongeren die last hebben van stemmingsproblemen, voelen zich vaak langere tijd somber en hebben weinig tot geen plezier. Ze hebben moeite om dingen te ondernemen en vinden weinig tot geen dingen leuk, ook de dingen die ze eerst wel leuk vonden, kunnen ze niet meer van genieten. Ook kan het zijn dat ze zich heel moe voelen, ze hoofdpijn- of buikpijnklachten hebben en ze veel meer of juist minder gaan slapen en/of eten. Ze hebben weinig motivatie of energie om iets te doen (zoals school, spelen/afspreken, een baantje). Sommige jongeren hebben ook gedachten aan de dood.

Psychotische klachten
Jongeren die last hebben van psychotische klachten ervaren de werkelijkheid anders dan dat deze daadwerkelijk is. Ook kan het zijn dat ze dingen zien, (stemmen) horen, voelen of ruiken die er niet zijn. Jongeren kunnen ook last hebben van wanen. Dat zijn overtuigingen die niet kloppen, bijvoorbeeld dat ze achtervolgd worden. Dit komt nauwelijks voor onder de leeftijd van 12 jaar.

Aanhoudende Lichamelijke Klachten
Kinderen en jongeren kunnen lichamelijke klachten hebben, die zij misschien al weken of maanden hebben. Soms is het zo dat ook een dokter niet weet wat er aan de hand is of dat een kind/jongere wel een ziekte heeft, maar de dokter niet weet waarom iemand er zoveel last van heeft. Soms kan een dokter dan ook niet helpen. De problemen zijn er echter wel en kunnen best wel veel gevolgen hebben voor het dagelijks leven van een kind, jongere of zijn ouders/verzorgers. Zij kunnen misschien opeens veel minder doen en/of voelen zich rot.
Lichamelijke klachten die kinderen of jongeren met ALK kunnen hebben zijn: heftige en langdurige pijn, heftige en langdurige vermoeidheid, fibromyalgie, vaak duizelig zijn, opeens neervallen enzovoort. Deze klachten hebben veel invloed op hoe kinderen/jongeren zich voelen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat zij zich somber of angstig gaan voelen, niet meer of nog maar weinig naar school kunnen, nog maar weinig leuke dingen kunnen ondernemen en dat ook het gezin het moeilijk vindt.

Persoonlijkheidsproblematiek
Ieder mens en jongere is uniek en heeft eigenschappen die ervoor zorgen dat hij/zij is wie hij/zij is. Dit noemen we de persoonlijkheid van iemand. Wie je bent (je persoonlijkheid) zorgt ervoor hoe je voelt, denkt of hoe je je gedraagt. Maar ook hoe je naar anderen of jezelf kijkt en hoe je omgaat met je emoties en je gevoel. Bij jongeren met een persoonlijkheidsstoornis zijn deze unieke kenmerken vaak zo aanwezig dat ze vaak snel of heftig geraakt worden (in het contact met anderen). Hier kun je (veel) last van hebben en dit kan invloed hebben op je stemming waardoor je mogelijk wisselende stemmingen hebt en je negatief over jezelf denkt. Er zijn verschillende persoonlijkheidsstoornissen die allemaal hun eigen kenmerken hebben met bijbehorende klachten. Deze klachten kunnen elkaar ook overlappen. Onderzoek kan hier meer duidelijkheid over geven.

Onderzoek en Behandeling

Vaak gaan we eerst samen bekijken en onderzoeken waar de klacht vandaan komt en wat ervoor zorgt dat je er op dat moment last van hebt. Dit doen we bijvoorbeeld door met jou in gesprek te gaan en/of met je ouders/verzorgers, het invullen van vragenlijsten, kijken naar je (vroege) ontwikkeling, je persoonlijkheid, maar ook onderzoek naar je gezin en de contacten binnen je gezin. Ook kan het zijn dat we in overleg met jou contact opnemen met je school of mentor. Onderzoek kan soms voorafgaan aan de behandeling maar ook tijdens de behandeling plaatsvinden.

Bij de behandeling gaan we zowel met de jongere/kind als je ouder(s)/verzorger(s) aan de slag en zetten die hulpverleners en vormen van behandeling in die het best passend zijn bij jouw situatie.

Er zijn verschillende vormen van behandeling en begeleiding voor zowel het kind/ jongere als de ouders en het hele gezin. Verschillende behandelvormen zijn bijvoorbeeld: praat-therapie, doe-therapie maar ook dagbehandeling of een klinische opname, is mogelijk als dit noodzakelijk mocht zijn.