logo

Specialismen

De Mutsaersstichting onderscheidt zich als organisatie door tijdig zorg te bieden in de vorm van geestelijke gezondheidszorg (ggz), jeugdzorg, speciaal onderwijs en opvang. We maken een plan op maat. Dit doen we samen met het kind/ de jongere en de ouder(s)/ verzorger(s).

We werken systematisch en vraaggericht en met meerdere disciplines.

De zorgprogrammering  is een kwaliteits- en kennisinstrument waarin ons zorgaanbod goed beschreven is en meetbaar kan worden gemaakt. In de hieronder genoemde zorgprogramma’s vind je informatie over de inhoud en de doelgroepen bij specifieke behandelingen.

Affectief-emotionele stoornis

Wanneer er sprake is van een affectief- emotionele stoornis dan kun je last hebben van een of meer van de volgende klachten: angst-, dwang-, stemmingsklachten, psychotische en aanhoudende lichamelijke klachten, persoonlijkheidsproblematiek.

Lees verder

Orthopedagogische systeembehandeling | Hulp bij scheiding

Veel kinderen hebben ouders die hun partnerrelatie hebben beëindigd. Het traditionele gezin bestaat, maar er zijn ook gezinnen met gescheiden ouders en nieuw samengestelde gezinnen.

Lees verder

Eetstoornis

Levert eten elke dag weer strijd op? Eet je te weinig, vaker? Heb je eetbuien? Denk je dat het nog wel meevalt en geen hulp van anderen nodig hebt? Denk je de hele dag over hoe je er uit ziet? Wil je minder wegen? Spuug je eten uit? Denk je dat je het alleen moet oplossen?

Lees verder

Genderdysforie

In 2017 het Genderteam Zuid-Nederland gestart. Dit team bestaat uit de Mutsaersstichting en OOG Psychologen. Kinderen, jongeren en volwassenen met vermoedens van genderdysforie kunnen terecht bij ons gespecialiseerde team.

Lees verder

Infant Mental Health (IMH) (0-6 jr)

Ouderschap maakt kwetsbaar en kan soms stressvol zijn of machteloos en onzeker maken. Zeker als de zwangerschap of ontwikkeling van je kind niet verloopt zoals gehoopt of verwacht.

Lees verder

Informatieverwerkingsstoornis

Bij Informatieverwerkingsstoornissen gaat het om kinderen met ernstige lees- en spellingsstoornissen, reken- en spraaktaalstoornissen, Developmental Coordination Disorder (DCD) en Niet- Verbale Leerstoornis (NLD).

Lees verder

Neurobiologische stoornis

ADHD is een neurologische aandoening die wordt gekenmerkt door aandachtsproblemen, hyperactiviteit en impulsiviteit. Autisme is er in veel soorten en kan variëren in vorm en ernst. Heb je ASS dan verloopt de verwerking van informatie in jouw hersenen anders.

Lees verder

Orthopedagogische systeembehandeling

Dit programma biedt hulp aan gezinnen en hun omgeving (school, netwerk, vrije tijd) waar lichte tot ernstige opvoedingsproblemen spelen van diverse aard. De ouders ervaren opvoedproblemen en de kinderen laten ontwikkelings- en/of gedragsproblemen zien.

Lees verder

Psychotrauma

Bijna de helft van alle kinderen en jongeren maakt wel eens een ingrijpende gebeurtenis mee. Bijvoorbeeld de dood van een familielid, een auto-ongeluk, een brand, (seksueel) geweld of een mishandeling. Als je een keer een ingrijpende gebeurtenis hebt meegemaakt, herstel je meestal zelf.

Lees verder