logo

Infant Mental Health (IMH) (0-6 jr)

Ouderschap maakt kwetsbaar en kan soms stressvol zijn of machteloos en onzeker maken. Zeker als de zwangerschap of ontwikkeling van je kind niet verloopt zoals gehoopt of verwacht.

Ieder kind ontwikkelt zich in relatie met tot ouders/ verzorgers. Juist die relatie is van groot belang voor de ontwikkeling van kinderen en staat dan ook centraal in onze Infant Mental Health (IMH) benadering.

Uitgaande van de veerkracht en mogelijkheden van ouders en kinderen, gaan we samen op zoek naar antwoorden en oplossingen, zodat ouder en kind weer op eigen kracht verder kunnen. Wij zijn er voor (aanstaande) ouders van (zeer) jonge kinderen van -9 maanden tot 6 jaar met zorgen over henzelf en hun kind.

We gaan samen op zoek naar antwoorden en oplossingen, zodat ouder en kind weer op eigen kracht verder kunnen

Wanneer bieden we hulp aan ouders en kinderen?
Bij angst, somberheid of stress rondom de zwangerschap. Als je problemen ervaart in de relatie tot jou en je kind. Als niet kan worden genoten van het ouderschap door angst of (post-natale) depressie. Indien er sprake is van traumatisch verlies (miskraam, overlijden). Bij problemen die door eerdere opvoedingsondersteuning niet weg zijn gegaan. Wanneer eigen psychische problemen van invloed zijn op het opvoeden. Bij ontwikkelingsproblemen of onverklaarbaar gedrag van het kind (hardnekkige slaap- of eetproblemen, angstig of driftig gedrag, veel huilen, snel overstuur zijn of problemen met contact krijgen).