logo

Informatieverwerkingsstoornis

Bij Informatieverwerkingsstoornissen gaat het om kinderen met ernstige lees- en spellingsstoornissen, reken- en spraaktaalstoornissen, Developmental Coordination Disorder (DCD) en Niet- Verbale Leerstoornis (NLD).

Kinderen kunnen aangemeld worden voor dit behandelprogramma als de leer-ontwikkelingsstoornis gedurende langere tijd bestaat (> ½ jaar) en het leerrendement - ondanks behandelingen binnen school of reguliere instellingen - minder is dan 50%.

Bij de Mutsaersstichting komen de specialismen ADHD, IVS en ASS bijeen onder de naam Neurobiologische Ontwikkelingsstoornissen.

We maken gebruik van elkaars expertise door nauwe samenwerking binnen de zorgprogramma's Aandachtstekortstoornissen (ADHD), Informatieverwerkingsstoornissen (IVS) en Autismespectrumstoornissen (ASS).