logo

Orthopedagogische systeembehandeling

Dit programma biedt hulp aan gezinnen en hun omgeving (school, netwerk, vrije tijd) waar lichte tot ernstige opvoedingsproblemen spelen van diverse aard. De ouders ervaren opvoedproblemen en de kinderen laten ontwikkelings- en/of gedragsproblemen zien.

Specifiek kan hierbij gedacht worden aan:

allochtone gezinnen;

vluchtelingen en kinderen van asielzoekers;

gezinnen waarbij de hulpverlening is vastgelopen en het vertrouwen in de hulpverlening dermate is geschaad dat ze de hulpverlening willen vermijden;

gezinnen waarvan een of beide ouders bekend is met psychiatrische problematiek;

gezinnen die op zwakbegaafd niveau functioneren.

We stellen een vangnet samen rondom het gezin dat hulp vraagt. Dit vangnet bestaat uit mensen uit de eigen omgeving zoals familie, vrienden en professionele hulpverleners. De hulpvraag komt vanuit het gezin maar kan ook vanuit een school komen.

Daar waar ouders ondersteuning nodig hebben om de goede hulpverleningsvraag te stellen kan bemoeizorg als hulpbron ingezet worden.

Wat is het doel?

Tijdens de behandeling leren we jullie als gezin je bewust te maken van jullie eigen kracht met als doel dat jullie (ouder(s)/ verzorger(s)) de opvoeding van de kinderen grotendeels weer zelf kunnen oppakken.

De hulpvraag kan naast door het gezin/gezinsleden zelf, hier ook gesteld worden door derden, zoals bijvoorbeeld de school. Bijvoorbeeld wanneer gezinnen zelf niet in staat zijn de juiste vorm van hulp te vinden