logo

Klachten

De Mutsaersstichting streeft ernaar goede zorg te verlenen. Om dit te realiseren werken bij de Mutsaersstichting gekwalificeerde en deskundige medewerkers. Dat neemt niet weg dat er situaties kunnen ontstaan waarover je niet tevreden bent.

Ontevreden
Ben je niet tevreden over de manier waarop de medewerker van de Mutsaersstichting met jou of je probleem omgaat? Praat hier dan over met deze medewerker of eventueel zijn of haar leidinggevende.

Een klacht indienen
Daarnaast heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de klachtenfunctionaris of de onafhankelijke Klachtencommissie. Hier vind je de folder ‘Als u niet tevreden bent’, het klachtenformulier voor de klachtenfunctionaris, het klachtenformulier voor de Klachtencommissie Mutsaersstichting en de Klachtenregeling.

Formulieren kunnen verstuurd worden naar:
Klachtencommissie Mutsaersstichting
Postbus 242, 5900 AE Venlo
of mailen naar klachtencommissie@mutsaersstichting.nl.

Wvggz
Ben je op grond van de Wet verplichte ggz gedwongen opgenomen en heb jij of je vertegenwoordiger of nabestaande een klacht over beslissingen die in het kader van deze wet zijn genomen? Er kan dan een klacht worden ingediend bij de onafhankelijke klachtencommissie Wvggz. Stel je gemotiveerde klacht op schrift en stuur deze naar:
Klachtencommissie Wvggz
Postbus 242, 5900 AE Venlo
of mailen naar klachtencommissie@mutsaersstichting.nl.

De omschrijving van je klacht bevat minimaal je naam en contactgegevens en een duidelijke omschrijving van je klacht, voor zover mogelijk voorzien van data en feiten rondom hetgeen waarover je klaagt.
Uitspraken van eerdere Wvggz-klachten:
Klacht 1
Klacht 2
Klacht 3

Ondersteuning (voor jongeren)
Als je het moeilijk vindt om de klacht te bespreken met de persoon over wie het gaat, dan kun je contact opnemen met de vertrouwenspersoon van Jeugdstem of PVP. Meer informatie hierover vind je hier (onder Vertrouwenspersoon).