logo

Medezeggenschap

De Mutsaersstichting vindt de mening van cliënten en medewerkers heel belangrijk. Zij kunnen - via de cliëntenraad & de jeugdraad en in de ondernemingsraad - meepraten en meedenken over onderwerpen die spelen binnen de organisatie.

Cliëntenraad & jeugdraad

Wij willen zorg en hulpverlening bieden waar kinderen en ouders mee geholpen zijn. Via de cliëntenraad en jeugdraad kunnen vragen, klachten en verbeterpunten kenbaar worden gemaakt. Ben je niet tevreden over hoe de behandelaar met jou is omgegaan? Heb je te weinig informatie gekregen? Of heb je verbeterpunten in de behandeling? De cliëntenraad hoort het graag zodat zij het kunnen bespreken met de bestuurder van de Mutsaersstichting. Uitkomsten van het overleg kunnen aanleiding zijn om verbeteringen door te voeren.

In de cliëntenraad zitten zes ouders en twee vertegenwoordigers vanuit de jeugdraad. Eenmaal per maand komen ze bijeen. De jeugdraad komt twee keer maand samen. De cliëntenraad wordt zo vroeg mogelijk betrokken bij nieuwe ontwikkelingen. Op deze manier kan de cliëntenraad al vroeg meedenken en de visie vanuit de kinderen, ouders en verzorgers doorgeven.

Wil je meer weten over de cliëntenraad en/of hoe jij hierin een rol kunt spelen?

Flyer cliëntenraad (info volgt)
Jaarverslag cliëntenraad 2020 (info volgt)

Ondernemingsraad

De Mutsaersstichting heeft een actieve Ondernemingsraad (OR). De negen leden komen uit de gehele organisatie. De OR praat mee over veel onderwerpen in de organisatie en vertegenwoordigt de stem van de medewerkers. Eens in de zes weken overlegt de OR met de Raad van Bestuur. De OR heeft vier vaste commissies:
Financiën - Strategie - Initiatief
VGW - Sociaal Beleid
PIP
PR & Communicatie en Dagelijks Bestuur.
Voor meer informatie over de OR kun je per mail contact opnemen: or@mutsaersstichting.nl.