logo

Voortgang genderzorg binnen Mutsaersstichting en OOG Psychologen

Onlangs heeft het bestuur van de Mutsaersstichting de ‘houtskoolschets’ van het herstelplan gepresenteerd. In dit plan wordt o.a. voorgesteld dat de verschillende concernonderdelen zich meer zullen gaan richten op hun eigen regio’s.

Genderzorg Brabant
In verband met lange wachttijden en in lijn met de landelijke ontwikkelingen op het gebied van transgenderzorg, wordt in het herstelplan van de Mutsaersstichting gepleit voor het regionaliseren van genderzorg. Vanuit dit uitgangspunt hebben verschillende vertegenwoordigers van de behandelteams van OOG Psychologen een aantal voorstellen geformuleerd.

Genderzorg Limburg (18-)
Met medewerkers uit de teams Midden-, Noord- en Zuid-Limburg van de Mutsaersstichting worden de mogelijkheden en voorwaarden onderzocht om genderzorg in deze regio’s te borgen, dit vooruitlopend op het voorgenomen besluit, dat OOG Psychologen zich in de toekomst zal richten op haar eigen werkgebied.

Genderzorg Limburg (18+)
Voor de groepen 18+-cliënten ‘regio Limburg’ en ‘wachtlijstcliënten regio’s Midden-, West en Noordoost-Brabant’ wordt gezocht naar een betrouwbare partner op het gebied van de genderzorg in Nederland, voor de overname van de behandeling.

Hier kun je de volledige informatie lezen. Voor huidige (wachtlijst)cliënten is een mailbox opengesteld voor vragen: communicatiegender@mutsaersstichting.nl.