logo

Nieuwe Raad van Toezicht Mutsaersstichting per 1 juni 2024

Er zijn drie nieuwe RvT-leden benoemd die unaniem door de medezeggenschap zijn voorgedragen voor benoeming: Marie-Louise van der Kruis, Ria van der Hamsvoort en Carla Lasonder. Conform de statuten wordt de RvT in de loop van dit jaar uitgebreid naar vijf leden.

De afgelopen maanden heeft de Mutsaersstichting met de samenwerkende gemeenten (regio Noord- en Midden-Limburg), hard gewerkt aan een herstelplan. Het garanderen van zorgcontinuïteit en het behoud van werkgelegenheid voor zorgprofessionals, vormen het vertrekpunt van dit plan. In het herstelplan staat uitgebreid beschreven wat er nodig is om de noodzakelijke, hoog specialistische zorg voor kinderen/ jongeren met zeer complexe problematiek, te kunnen blijven bieden en hoe we de zorgprofessionals kunnen behouden. Dit herstelplan zit nu in besluitvormingsprocedure van de betrokken gemeenteraden.

Aan de Limburgse gemeenten is gevraagd hiervoor financiële steun te verlenen. De voorwaarde die de gemeenten hieraan gesteld hebben, is het vertrek van de zittende leden van de Raad van Toezicht op uiterlijk 31 mei 2024. Dit verzoek is door hen ingewilligd.

Er zijn drie nieuwe RvT-leden benoemd die unaniem door de medezeggenschap zijn voorgedragen voor benoeming: Marie-Louise van der Kruis, Ria van der Hamsvoort en Carla Lasonder.

Conform de statuten wordt de RvT in de loop van dit jaar uitgebreid naar vijf leden. In dit proces betrekken zij de Centrale Ondernemingsraad en Centrale Cliëntenraad.

Samen dragen ze graag bij aan de wederopbouw van de Mutsaersstichting.

De nieuwe leden van de RvT stellen zich hieronder voor.

Marie-Louise van der Kruis Marie-Louis van der Kruis is na de opleiding Verpleegkunde en de studies Pedagogiek en Veranderkunde in de GGZ terechtgekomen, waarvan de afgelopen 17 jaar in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Ze bekleedde diverse managementfuncties en sinds 2012 werkzaam als bestuurder. Eerst bij Reinier van Arkel in 's -Hertogenbosch en daarna (sinds 2017) bij SOVAK, een organisatie voor iedereen met een verstandelijke beperking in West-Brabant. Naast haar baan als bestuurder bij SOVAK is ze toezichthouder bij het Koning Willem 1 College en bij de LIBRA Groep (specialistische revalidatie en audiologische zorg in Brabant en Noord- en Midden-Limburg). Tijdens de RvT-vergadering van 28 mei jl. is Marie-Louise benoemd tot voorzitter van de RvT.

Ria van der Hamsvoord Bezig zijn met jongeren en onderwijs is zo’n beetje de rode draad in het werkende leven van Ria. Ze heeft ruim 25 jaren gewerkt in diverse functies bij Schoolbegeleidingsdienst de Kempen. Van 2006 tot 2018 was ze wethouder voor het sociale domein in de gemeente Eersel, de periode dat de verantwoordelijkheid voor jeugdhulp naar de gemeenten is gedelegeerd. Daarna heeft Ria nog enkele jaren als wethouder in Best gewerkt, met de bijbehorende uitdaging ten aanzien van de regionale samenwerking voor jeugd. In haar laatste functie was ze lid van Provinciale Staten in Noord-Brabant en toezichthouder bij diverse onderwijsorganisaties.

Carla Lasonder Carla Lasonder is al ruim 30 jaar werkzaam binnen de zorg en dan met name in de geestelijke gezondheidszorg. In eerste instantie als verpleegkundige en de afgelopen 10 jaar als bestuurder. Sinds september 2019 is Carla interim-directeur/ bestuurder en daarnaast business partner van TC2, waar ze zich als leiderschapscoach inzet voor werkgeluk en bedrijfssucces. Ze heeft jarenlange ervaring als toezichthouder binnen diverse sectoren en op dit moment is ze voorzitter van de Raad van Toezicht bij Hulphond Nederland.

Verheugd met de komst van de nieuwe Raad van Toezicht In de nieuwe Raad van Toezicht zien we naast werkgever ook een sparringpartner. Daarom zijn we zeer verheugd met hun komst. Drie ervaren bestuurders met ieder een eigen achtergrond en visie die bereid zijn om juist in deze uitdagende en, zelfs existentiële, fase hun kennis en ervaring bij de Mutsaersstichting in te zetten. Dat geeft op voorhand steun en vertrouwen. Dat is precies wat we nu goed kunnen gebruiken. Dat bleek ook uit de reacties van de Ondernemingsraad en Cliëntenraad die een positief advies over hun benoeming gegeven hebben.

Harm Wijgergangs en Ellis Jeurissen Raad van Bestuur