logo

Herstelplan - brief stakeholders

Als samenwerkingspartner of relatie van de Mutsaersstichting, Grijp het Leven, Hai-5, Buro Maks, Hoeve de Kaolder, Zorgokee, OOG psychologen, vinden wij het belangrijk om u te informeren over actuele ontwikkelingen binnen de stichting.

Beste relatie,

Als samenwerkingspartner of relatie van de Mutsaersstichting, Grijp het Leven, Hai-5, Buro Maks, Hoeve de Kaolder, Zorgokee, OOG psychologen, vinden wij het belangrijk om u te informeren over actuele ontwikkelingen binnen de stichting. Wat er speelt, leest u in dit bericht.

De financiële situatie van de Mutsaersstichting vraagt om maatregelen Op 1 september 2023 startten wij, Harm Wijgergangs en Ellis Jeurissen – Meussen, als nieuwe Raad van Bestuur van de Mutsaersstichting. Wij constateren dat de Mutsaersstichting zich momenteel in een financiële situatie bevindt die direct om maatregelen vraagt, omdat de zorgcontinuïteit op termijn in gevaar kan komen. Dat is de uitkomst van onderzoek door de Jeugdautoriteit.

We werken de komende periode aan een herstelplan De Mutsaersstichting gaat met de samenwerkende gemeenten in de regio Noord- en Midden-Limburg een herstelplan opstellen met als doel om weer financieel gezond te worden en een duurzame toekomst voor de stichting veilig te stellen. We worden hierin begeleid door PricewaterhouseCoopers. Ook staan we in nauw contact met de Jeugdautoriteit. Om een totaalbeeld te krijgen, hebben we ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gevraagd om onderzoek te doen naar de kwaliteit en veiligheid van de zorg.

De continuïteit en kwaliteit van de zorg voor cliënten en hun ouders/verzorgers staat voorop Het traject is nadrukkelijk bedoeld om de continuïteit en kwaliteit van jeugdhulp te waarborgen. Alle betrokken partijen hebben uitgesproken dat het behoud van goede deskundige medewerkers in de jeugdzorg essentieel is om een goede kwaliteit van zorg voor kwetsbare jeugdigen en jongvolwassenen in de regio te borgen.

Alles op alles om een duurzame toekomst voor de Mutsaersstichting veilig te stellen We hebben onze volledige medewerking, verantwoording en transparantie toegezegd aan alle betrokken partijen. Ook focussen we ons de komende tijd op onze interne organisatie. We ondersteunen onze deskundige medewerkers waar nodig, zodat zij hun mooie, belangrijke werk voor alle cliënten kunnen voortzetten. Wij zien perspectief en hebben vertrouwen in de toekomst van de Mutsaersstichting.

Heeft u vragen? Wij hebben afgelopen maandag onze medewerkers op het hart gedrukt ervoor te gaan en samen met ons het goede werk voort te zetten en te optimaliseren. Dat geldt ook voor onze samenwerking. Zijn er vragen of zorgen? Neem dan contact met ons op via communicatie@mutsaersstichting.nl.

Met vriendelijke groet,

Harm Wijgergangs Ellis Jeurissen-Meussen

Raad van Bestuur Mutsaersstichting