logo

Herstelplan - persbericht

De Mutsaersstichting gaat met de samenwerkende gemeenten in de regio Noord- en Midden-Limburg een herstelplan opstellen. De Mutsaersstichting heeft PricewaterhouseCoopers ingeschakeld om dit proces te begeleiden.

Persbericht – Herstelplan voor Mutsaersstichting

Venlo, 7 november 2023

De Mutsaersstichting inclusief de aan haar verbonden zorgondernemingen (deelnemingen) bevinden zich in een zorgelijke financiële situatie. Dit heeft de Jeugdautoriteit op basis van de aan hen verstrekte financiële informatie bevestigd. De Mutsaersstichting gaat met de samenwerkende gemeenten in de regio Noord- en Midden-Limburg een herstelplan opstellen. De Mutsaersstichting heeft PricewaterhouseCoopers ingeschakeld om dit proces te begeleiden.

De Mutsaersstichting is, samen met haar deelnemingen, een grote aanbieder van jeugdzorg. Al enige tijd is er vanuit de regio Noord- en Midden-Limburg bestuurlijke toenadering gezocht met als doel zorg te dragen voor de continuïteit van cruciale jeugdhulpfuncties. Er zijn herhaaldelijk serieuze zorgen geuit over de financiële ontwikkelingen, verantwoording en governance binnen de Mutsaersstichting.

Melding bij Jeugdautoriteit
Dit heeft ertoe geleid dat begin dit jaar melding is gedaan bij de Jeugdautoriteit (JA). Deze instantie houdt toezicht op de continuïteit van jeugdhulp en de financiële positie en liquiditeit van aanbieders van cruciale jeugdzorgfuncties. Zowel de Mutsaersstichting als de regio hebben in februari een melding gedaan. Na deze meldingen is er vanuit de Mutsaersstichting in eerste instantie een houding geweest om zaken intern te houden.

Nieuwe Raad van Bestuur
Met de komst van een nieuwe tweehoofdige Raad van Bestuur in september van dit jaar, is de houding vanuit de Mutsaersstichting veranderd. De nieuwe Raad van Bestuur heeft gesprekken gevoerd met de Jeugdautoriteit en vervolgens ook met de regio Midden- en Noord-Limburg, met als doel het vertrouwen te herstellen. De nieuwe Raad van Bestuur van de Mutsaersstichting onderschrijft de noodzaak van de melding bij de Jeugdautoriteit.

Oordeel Jeugdautoriteit
Op basis van de financiële informatie van de Mutsaersstichting oordeelt de Jeugdautoriteit dat de financiële situatie van de Mutsaersstichting zorgelijk is. Om de continuïteit van cruciale jeugdhulpfuncties te waarborgen, moet er een herstelplan worden opgesteld en uitgevoerd.

Start herstelplan
Vanuit het draaiboek ‘Continuïteit Jeugdhulp’ starten de Mutsaersstichting én de regio Noord- en Midden-Limburg per direct met een traject dat moet leiden tot een herstelplan. De Jeugdautoriteit monitort dit herstelplan. De Raad van Bestuur van de Mutsaersstichting heeft volledige medewerking, verantwoording en transparantie toegezegd.

Continuïteit
Het traject met de Jeugdautoriteit is nadrukkelijk bedoeld om de continuïteit van jeugdhulp te waarborgen. Daarmee bewaken we dat de jeugdhulp voor kwetsbare jeugdigen niet in het geding komt. De partijen hebben uitgesproken dat het behoud van goede deskundige medewerkers in de jeugdzorg essentieel is om een goede kwaliteit van dienstverlening voor kwetsbare jeugdigen en jongvolwassenen in de regio te borgen.

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd kijkt mee
Vanwege de zorgen die er leven bij zowel de nieuwe Raad van Bestuur, als bij de gemeenten, is ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ingeschakeld. Zij maken de komende weken een beoordeling van de kwaliteit van zorg.

Limburg-Noord accounthoudende regio
In een landelijk convenant van de Vereniging Nederlandse Gemeenten is afgesproken dat cruciale jeugdhulpaanbieders toegewezen zijn aan accounthoudende regio’s. In het geval van de Mutsaersstichting betekent dit dat de regio Limburg-Noord (14 gemeenten) daarin haar verantwoordelijkheid neemt voor deze aanbieder.

Einde persbericht —

Noot voor de redactie:

Indien u naar aanleiding van dit persbericht vragen heeft of nader geïnformeerd wilt worden, dan kunt u zich richten tot:

Algemeen Bestuur MGR SDLN

Max Timp Woordvoerder Telefoonnummer: 06-4141 1029

Of per e-mail:
Kernteam accounthoudende regio Limburg-Noord via: kernteamlimburgnoord@sdln.nl

Over MGR SDNL
De MGR Sociaal Domein Limburg-Noord (SDLN) is uitvoeringsorganisatie voor de inkoop van zorg tussen gemeenten en zorgaanbieders. Veertien gemeenten in de regio’s Noord- en Midden-Limburg werken middels de MGR SDNL samen op het gebied van inkoop, contractmanagement, contractbeheer en data-management van Jeugdhulp, Wmo, Participatie, Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang, Bemoeizorg en Preventie. De deelnemende gemeenten zijn: Beesel, Bergen, Echt-Susteren, Gennep, Horst aan de Maas, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Venlo, Venray en Weert.

Kijk voor meer informatie op: www.sociaaldomein-limburgnoord.nl/