logo

Het herstelplan is gereed en de continuïteit van zorg gaat door

In november 2023 is de Mutsaersstichting in een financieel zorgelijke situatie terecht gekomen. De afgelopen maanden hebben we, met de samenwerkende gemeenten in de regio Noord- en Midden-Limburg, hard gewerkt aan een herstelplan.

Het garanderen van zorgcontinuïteit en het behoud van werkgelegenheid voor zorgprofessionals vormen het vertrekpunt van dit plan.

Het herstelplan

In het herstelplan voor de Mutsaersstichting staat uitgebreid beschreven wat er nodig is om de noodzakelijke, hoog specialistische zorg voor kinderen/ jongeren met zeer complexe problematiek en hun naasten te kunnen blijven bieden en hoe we zorgprofessionals kunnen behouden.

De definitieve versie van dit meerjarig herstelplan (MJHP) is nu gereed en gaat de besluitvormingsprocedure in bij de betrokken gemeenteraden.

Wat betekent dit voor de zorg?

De zorg voor de cliënten gaat door en er is nergens sprake van een cliëntenstop. Ook de gemeentes zetten zich hier volledig voor in. We werken samen aan hún en onze toekomst.

Meer informatie

Voor meer informatie en vragen kun je mailen naar communicatie@mutsaersstichting.nl