logo

Zorgaanbod

Wij bieden verschillende mogelijkheden voor behandeling, opvang en/of verblijf. Van logeerhuis tot verblijf- en behandelgroep, van een therapiesessie op een locatie tot behandeling in de thuissituatie.

Hier vind je ons zorgaanbod:

Ambulante behandeling

Ambulante behandeling is persoonlijke ondersteuning (op maat) voor diegene die zelfstandig en in de eigen omgeving wil blijven wonen. We richten ons op individuele behoeften met als doel het bevorderen van zelfredzaamheid. Hiervoor bieden wij flexibele hulp, vaak in samenwerking met andere zorgverleners.

Lees verder

Begeleiding in een groep groep (deeltijd)

Voor kinderen en jongeren met een psychiatrische problematiek, gedragsprobleem of ontwikkelingsstoornis is het vaak niet vanzelfsprekend of gemakkelijk om samen te spelen, lid te zijn van een vereniging of af te spreken met leeftijdsgenootjes.

Lees verder

Dagbesteding

Bij de dagbesteding staan activiteiten, talentontwikkeling en schoolrijp maken van kinderen/ jongeren centraal. Samen werken we aan het vinden van een dagelijkse structuur, het goed voor jezelf zorgen en het oppakken van activiteiten.

Lees verder

Hulp bij scheiding

Veel kinderen hebben ouders die hun partnerrelatie hebben beëindigd. Het traditionele gezin bestaat, maar er zijn ook gezinnen met gescheiden ouders en nieuw samengestelde gezinnen.

Lees verder

Individuele begeleiding thuis

Voor kinderen en jongeren bij wie een psychiatrische problematiek, gedragsprobleem of ontwikkelingsstoornis is vastgesteld kan het moeilijk zijn zich thuis te handhaven, bij een vereniging of op school.

Lees verder

Intensieve gezinsbehandeling (IGB)

Intensieve gezinsbehandeling (IGB) is bedoeld voor gezinnen waarbij sprake is van een combinatie van problemen op diverse leefgebieden en klachten van verschillende aard. Denk hierbij aan traumaklachten, depressieklachten en persoonlijke problematiek van één of meerdere gezinsleden.

Lees verder

Orthopedagogische systeembehandeling

We bieden orthopedagogische gezinsbehandeling aan gezinnen en hun naasten (school, netwerk, vrije tijd) waar lichte tot ernstige opvoedproblemen spelen. De ouders/verzorgers ervaren opvoedproblemen en de kinderen/jongeren laten ontwikkelings- en/of gedragsproblemen zien.

Lees verder

Tijdelijk verblijf

Soms zijn de problemen in een gezin te groot. Dan kan het goed zijn voor een kind of jongere goed om een tijdje ergens anders te verblijven, zodat er rust komt voor alle gezinsleden. Binnen de Mutsaersstichting zijn er verschillende verblijfsvormen waar je dan terecht kunt.

Lees verder

Zorg in Onderwijs

Zorg- en onderwijsprogramma’s die naadloos samengaan in een behandeling. Dit is wat ons uniek maakt. Het geïntegreerde aanbod van zorg en onderwijs biedt kinderen, jongeren en hun ouders een effectieve en oplossingsgerichte aanpak van het probleem en maximale ondersteuning in de ontwikkeling van het kind.

Lees verder