logo

Zorgokee | Eindhoven

Per 1 januari 2021 is Zorgokee begonnen met de invoering van Gezin Centraal. Dit is een methodiek waarbij, door middel van korte maar intensieve trajecten, wordt toegewerkt naar het in eigen kracht zetten van de cliënt samen met zijn of haar steunnetwerk.

De begeleiding richt zich op het complete steunnetwerk. Het steunnetwerk bestaat uit een cliënt binnen zijn/haar gezin of een (semi-)zelfstandig wonende cliënt en alle direct betrokkenen om hen heen die ondersteuning (kunnen) bieden in het dagelijks leven van de cliënt. Denk hierbij aan gezinsleden, maar ook andere familieleden, vrienden, huisgenoten of kennissen. Samen wordt er een risicotaxatie gedaan en een begeleidingsplan opgesteld waarbinnen de focus wordt gelegd op zelfredzaamheid, communicatie en de inzet van het steunnetwerk.

Zorgokee
Bogert 1, 5612 LX Eindhoven
+31 (0)413 – 47 30 34
info@zorgokee.nl
www.zorgokee.nl