logo

Mutsaersstichting | De Wijnberg (Venlo, Roermond, Venray, Weert)

De Wijnberg is een bovenregionale (behandel-)school voor (voortgezet) speciaal onderwijs en biedt onderwijs op maat aan leerlingen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Wij gaan uit van ieders talenten en mogelijkheden én zijn continu gericht op de volgende stap in de ontwikkeling.

Zij doen dit samen met de Mutsaersstichting in Venlo, Venray, Roermond en Weert én ook in decentrale locaties als Plinthos, Hoeve de Kaolder, Eindhoven en Helmond. Leerlingen verblijven er tijdelijk onder het motto ‘zo kort als mogelijk, zo lang als nodig’.
Vanuit ieders ontwikkelingsperspectief organiseren zij een geïntegreerd en gespecialiseerd aanbod van onderwijs, zorg en ondersteuning. Hiermee werkt De Wijnberg toe naar een passende plek in de samenleving op basis van maximale zelfstandigheid. Zij hebben de expertise en de middelen in huis om onze doelgroep optimale en doelgerichte ontwikkelkansen te bieden. Vanuit deze expertise participeren wij samen in de regio.

Meer informatie vind je op de website of in de schoolgids van De Wijnberg.

De Wijnberg | Venlo (hoofdlocatie)
Postweg 88, 5915 HB Venlo
+31 (0)77 – 321 76 50 (werkdagen 8:15 - 16:45u)
info@wijnberg.nl
www.wijnberg.nl

De Wijnberg | Roermond
Kasteel Hillenraedtstraat 36E, 6043 HK Roermond.

De Wijnberg | Venray
Molenpad 10, 5801 VD Venray, +31 (0)77 – 321 79 70
Noorderhof 12, 5804 BV Venray, +31 (0)77 – 321 79 70

De Wijberg | Weert
Beatrixlaan 3D, 6006 AH Weert, +31(0)77 - 321 78 50