logo

De werkdag van... een sociotherapeute

Trots op eigen werk! Dat willen we je graag laten zien. Lees hier verhalen van medewerkers en ervaringen van (oud-) cliënten.

De werkdag van Leonoor

Een hartelijke glimlach, zingend door de gangen, een spontane groet en een bulk aan werkervaring. Kenmerken die maar aan één iemand toe te kennen zijn. We lopen een dagje mee met Leonoor, een van de groepsleidsters van de deeltijdbehandeling op het Kennis en Expertise Centrum (KEC) in Weert.

8.15 uur Na een kop koffie en een korte overdracht met collega Lienne, gaat Leonoor (29) aan de bak. Op tafel worden werkjes klaargezet en op het whiteboard prijken pictogrammen die het programma van die dag voorspellen. Sommige kinderen arriveren per taxi, anderen worden door een ouder gebracht. Binnen een huiselijk leefklimaat wordt de kinderen in groepsverband en individueel behandeling geboden op hulpvragen vanuit bijvoorbeeld ADHD, hechtingsproblemen, autisme en taalontwikkelingsstoornissen in combinatie met gedragsproblemen. Leonoor: “Deze groep kinderen maakt deel uit van een groter geheel. In totaal zijn er twaalf kinderen die deeltijdbehandeling binnen het KEC volgen. We hebben daarvoor drie prachtige groepsruimtes tot onze beschikking. Op dit moment zijn die ruimtes opgedeeld aan de hand van leeftijd en ontwikkelingsniveau. We creëren daarmee een vaste stamgroep voor het jonge kind en twee andere groepsruimtes voor kinderen van een oudere leeftijd. Niet alleen afhankelijk van leeftijd en ontwikkelingsniveau, maar ook afhankelijk van hun interesses, (leer)behoeften en voortgang van hun behandelproces, worden zowel de ruimtes als de kinderen in oefenmomenten aan elkaar gekoppeld.

Voordeel van een verticale groep is dat jong van oud, en andersom, kan leren.

Een puber in de knel met zichzelf en een kleuter die sensomotorisch met zijn handjes in de klei speelt: het kan een waardevolle combinatie zijn!”

9:00 uur Leonoor pleegt een multidisciplinair overleg over een van de kinderen waarvan ze mentor is. Het kind in kwestie is gedragsmatig zover dat hij didactisch meer uitgedaagd mag gaan worden. In samenwerking met de Wijnberg worden de vereiste voorwaarden geschetst en gezocht. SBO het Palet kan deze voorwaarden bieden. Binnen een afzienbare tijd kan de jongen een begin maken in zijn nieuwe schoolklas, binnen het KEC. “We zijn hier letterlijk enkele stappen verwijderd van andere betrokken hulpverleners en onderwijzers, en kunnen zo snel en efficiënt keuzes maken en het kind de juiste hulp bieden,” aldus Leonoor.

11:00 uur Leonoor werkt met een van de kinderen aan zijn leerdoelen. Er ontstaat regelmatig strijd tussen hem en zijn omgeving en de emoties lopen dan hoog op. Het ontwikkelen van een adequate emotieregulatie is voor veel kinderen een uitdaging. Een middel wat kan helpen is het zogeheten signaleringsplan. Een visualisatiemiddel dat door de kenmerken van emoties te koppelen aan concrete acties ervoor kan zorgen dat hij zelfstandig zijn emoties kan reguleren.

12:15 uur Kinderen komen uit school en vinden hun plek aan de grote tafel voor de lunch. Leonoor: “

De lunch is een groepsactiviteit waarin veel leermomenten schuilgaan zoals rekening houden met elkaar, op je beurt wachten, een adequaat gesprek voeren en omgaan met externe prikkels.

Niet voor iedereen gemakkelijk. Ook hier geldt: Waar nodig, kunnen we uitwijken naar andere ruimtes. Ook leuk als je mag gaan leren om zelfstandig de lunch te bereiden, om daarna samen met je groepsgenootje te eten.”

13:30 uur Vanuit een initiatief van locatie Venlo en de Wijnberg nemen de kinderen deel aan een zogeheten “groen” activiteit. In de moestuin worden de groenten geteeld en wordt er, met een pannetje op het vuur in de buitenlucht, een wortelstamppotje bereid.

14:15 uur Leonoor ontvangt een moeder op groepsbezoek. Een van de doelen is dat ze beter leert aansluiten op de behoeften van haar kind. Het kind uit deze behoeften op een manier die de moeder nog moet leren “lezen”. Leonoor laat zien hoe we adequaat op haar kind kunnen reageren en “vertaalt” dit naar de moeder, zodat ze deze thuis kan gaan inzetten.

15:00 uur Als alle kinderen de deur uit zijn worden er rapportages geschreven. Daarna voegt het hele team van groepsleiders én leerkrachten van SO/VSO De Wijnberg zich samen voor een cliëntgebonden overleg Ontwikkelingen worden besproken en behandelplannen worden waar nodig aangescherpt of aangepast.