logo

De werkdag van... een psycholoog

Trots op eigen werk! Dat willen we je graag laten zien. Lees hier verhalen van medewerkers en ervaringen van (oud-) cliënten.

Twee dagen in de week treint Stéphanie naar Eindhoven, waar OOG Psychologen is gevestigd.

Als psychologe en psychotherapeute in opleiding behandelt ze er met name jonge mensen met uiteenlopende hulpvragen.

8.00 uur Stéphanie ontvangt vanochtend een jonge vrouw van 20 jaar die moeilijkheden ervaart in de relatie met haar vader. Stephanie legt uit dat bij OOG onder andere wordt gewerkt met de zogeheten Emotion Focused Therapy (EFT): “EFT is een samensmelting van o.a. Gestalttherapie, een gesprekstherapie vooral gericht op hetgeen de cliënt ervaart en voelt en existentiële therapie, waarbinnen je leert over wie je bent, hoe je jezelf ervaart en hoe je je verhoudt tot jezelf en je omgeving. Als therapeut vorm je hierbinnen een helpende relatie met je cliënt, daarbij gekeken naar de gehele mens, zijn emoties, zijn verleden, zijn systeem, zijn gedachten en drijfveren.”

Samen met de jonge vrouw onderzoekt ze waar de frustraties vandaan komen en wat ze er aan kan beïnvloeden om zich beter te voelen. Stéphanie neemt het patroon dat is ontstaan met haar door d.m.v. de ‘lege stoel methode’, een rollenspel waarbij de jonge vrouw zich haar vader in de lege stoel voorstelt en ze in dialoog gaat met hem en daarna ook zelf in de lege stoel plaatsneemt. Primaire emoties en daarmee samenhangende behoeften worden samen onderzocht en doorgewerkt. Stéphanie: “Deze experiëntiële manier van werken stelt mijn cliënt in staat om op onafhankelijke manier, met behoud van regie, te voelen en te ervaren voor zichzelf en voor de ander en  komt daarbij vaak tot nieuwe inzichten. Tijdens mijn opleiding tot psychotherapeut moet ik zelf vijftig sessies met verschillende onderdelen van EFT ondergaan, dus ik weet: het werkt!”

10.30 uur Een vijfjarig meisje met hechtingsproblemen is de volgende cliënt van Stéphanie. In de spelkamer wordt er een poppenspel ingezet, inclusief speelkasteel, een koning, indringers en grote en kleine dieren. In het poppenspel voert de emotie boosheid de boventoon. Stephanie neemt afwisselend een volgende en actieve rol in en introduceert hier en daar speelgoeddieren met verschillende rollen en observeert de reactie van het meisje hierop. “Stéphanie: “Kinderen drukken zich beeldend beter uit. Binnen het poppenspel kan het meisje zich ontspannen, gedachten, gevoelens en wensen benoemen en haar ervaringen verwerken, en mag ze binnen veilige kaders experimenteren met ander gedrag.

Het helpt haar woorden te geven aan haar emoties, zodat ze dit op een betere manier kan delen met haar omgeving.

In het spel komen thema’s naar voren die het kind in haar opvoeding gemist heeft. De bijkomende emoties en ervaringen worden middels dit spel uitgespeeld. Het spel werkt vaak helend.”

13:00 uur Vanmiddag is er werkbegeleiding waarin Stéphanie en haar collega psychotherapeuten onder begeleiding van een klinisch psycholoog, met elkaar verschillende cases doornemen.

14.30 uur Stephanie ontvangt een elfjarig meisje dat emotionele last ondervindt van de conflictueuze sfeer tussen haar ouders. Stéphanie maakt gebruik van ‘focusing’, een methodiek waarbij je inzoomt op het gevoel, de zogenoemde “felt sense” dat je lichaam je aanwijst. Bijvoorbeeld een knoop in je maag, een brok in je keel, of dat ene vage, onbestemde gevoel. Focusing heeft als uitgangspunt dat je lichaam op een niet rationeel niveau met je communiceert en je de weg wijst in wat jouw behoeften zijn, zonder beïnvloed te worden door externe factoren.

Samen met de elfjarige slaat Stephanie aan het tekenen. Middels de tekeningen en de kleuren die ze geeft aan de tekenfiguren, geeft het meisje betekenis aan thema’s die in haar thuissituatie spelen.  Stéphanie: “Door te tekenen geeft het meisje ruimte aan het bestaan van haar emoties. Ze koppelt de kleur blauw aan verdriet en tekent woeste lava als ze zich druk voelt. Ik vroeg haar wat de lava haar zou zeggen als het kon praten. “Dat het druk zijn moet stoppen, dat het druk zijn weg moet gaan!”, was haar antwoord.  Samen hebben we het gevoel uitgediept en plaats gemaakt voor een positief gevoel. Het probleem is daarmee niet weg, maar het gevoel erover is wezenlijk positiever. In de volgende sessies gaan we dit positieve gevoel verstevigen, zodat het nare gevoel langzaam geëlimineerd wordt.”

17.00 uur Op naar huis naar haar man en 1-jarige zoontje. Ze vindt het heerlijk om tijd met ze door te brengen, maar met een boek op de bank geniet ze ook. “Van welke boeken ik houd? Vakliteratuur!”, aldus de enthousiaste psychotherapeute i.o.