logo

De werkdag van... een orthopedagoog-generalist

Trots op eigen werk! Dat willen we je graag laten zien. Lees hier verhalen van medewerkers en ervaringen van (oud-) cliënten.

Ik ben werkzaam in de regio Midden-Limburg waarbij ik twee dagen per week werk op de locatie in Weert en twee dagen per week op de locatie in Roermond. Mijn agenda is dagelijks gevuld met een gevarieerd programma van afspraken, waarbij diagnostiek- en behandelafspraken zich afwisselen met MDO’s  (Multi Disciplinair Overleg), overleggen met ketenpartners en het ontwikkelen, geven of volgen van scholing. De inhoud van de problematiek is zeer divers. Ik zie kinderen en jongeren (met hun ouders/ verzorgers) die op meerdere gebieden vastlopen als gevolg van een ontwikkelingsstoornis, een stemmingsstoornis, trauma en/of problemen binnen de gezinssituatie. Binnen mijn eigen werkzaamheden ben ik als regiebehandelaar (voornamelijk) verbonden aan de kenniskring neurobiologische ontwikkelingsstoornissen.

Vandaag start ik om 08.00 uur en zodra ik me geïnstalleerd heb op mijn plek in de kantoortuin bekijk ik mijn agenda voor vandaag en lees ik mijn mails. Ondertussen komen ook de andere collega’s binnen en kletsen we bij over hoe het gaat en wat belangrijke afspraken vandaag zijn. Vervolgens begin ik met de voorbereiding van de MDO’s vandaag. Bij het ene MDO ben ik als regiebehandelaar betrokken en bij het andere MDO ben ik als diagnosticus/behandelaar betrokken. Binnen onze trajecten hebben we een brede, systemische visie waarmee we samen naar de hulpvragen van onze cliënten kijken. Ik word enthousiast van de manier waarop we samen alle puzzelstukjes verzamelen en bij elkaar leggen zodat we de cliënt en zijn systeem (de naasten) weer in hun kracht kunnen zetten.

Spelkamer

Zodra ik mijn MDO’s heb voorbereid, lees ik mij in in het dossier van de cliënt van wie de spelobservatie over een halfuur gepland staat. Het betreft een afspraak in de spelkamer. Hierna maak ik een plannetje in de spelkamer en pak ik aanvullend af te nemen testmateriaal uit de testkast. Vervolgens haal ik het cliëntje op en gaan we samen een uur de spelkamer in. Ik werk daarna mijn eerste observaties uit in het dossier. Wanneer ik net mijn laatste zinnen op papier heb gezet, belt een collega met een vraag om mee te denken naar aanleiding van een gesprek dat zij net heeft gehad.

Multidisciplinair overleg

Daarna is het tijd voor de MDO’s. Allereerst staat het MDO gepland waar ik zelf regiebehandelaar ben. Dit betekent dat ik in deze casus eindverantwoordelijk ben voor het ingezette hulpverleningsaanbod.

Samen met een collega procescoördinator, die het eerste aanspreekpunt is voor het cliëntsysteem, vorm ik het vaste behandelteam rondom deze cliënt.

Tijdens het MDO sluiten de collega’s aan die in de afgelopen periode ook betrokken zijn geweest. Het is een verzameling van verschillende disciplines die elk vanuit hun eigen expertise meedenken. We bespreken wat de inzet van de therapeutische leefgroep dagbehandeling heeft opgeleverd aan beeldvorming, tezamen met de aanvullende onderzoeken die zijn ingezet. We maken samen een plan voor de volgende periode.

Daarna bespreken we een casus waar ik aansluit als diagnosticus/behandelaar vanuit een systeeminterventie die ik samen met een collega bij het hele gezin heb ingezet. We bespreken samen welke interactie- en communicatiepatronen in het gezin aanwezig zijn, hoe die lijken te zijn ontstaan en wat de invloed daarvan zou kunnen zijn op de huidige klachten. Samen met de andere betrokken collega’s bespreken we het diagnostische beeld en vormen we een advies, wat de procescoördinator met de cliënt en ouders zal gaan bespreken.

Het laatste uur voor de lunchpauze zet ik samen met een collega de laatste puntjes op de ‘i’ voor de scholing die we vanmiddag samen gaan geven. Het betreft een interne scholing psychopathologie, waarvan wij het onderdeel informatieverwerkingsstoornissen verzorgen.

Dan is het tijd voor de lunch. Vandaag eten we eerst samen in onze lounge-ruimte en lopen we daarna nog even lekker een rondje in de wijk. Met het zonnetje dat schijnt doen we extra energie op voor de middag.

Na de lunch heb ik een adviesgesprek met een cliënt en diens ouders . Ik bespreek met deze cliënt en ouders de voortgang van de ingezette individuele vaktherapeutische behandeling en ouderbehandeling en we maken gezamenlijk doelen voor de volgende periode. Ik werk de afspraak uit op mijn plek in de kantoortuin met de radio op de achtergrond.

De rest van de middag staat in het teken van het geven van de scholing. Met een enthousiaste groep deelnemers sluit ik de dag positief af.