logo

JIM - Jouw Ingebrachte Mentor

JIM staat voor Jouw Ingebrachte Mentor en deze mentor kan een familielid, vriend of bekende van je zijn. Iemand die je inspireert, energie geeft, dingen leert en als het nodig is ook een keertje de waarheid zegt.

Bij de Mutsaersstichting werken we met de JIM-aanpak. JIM staat voor Jouw Ingebrachte Mentor en deze mentor kan een familielid, vriend of bekende van je zijn. Iemand die je inspireert, energie geeft, dingen leert en als het nodig is ook een keer de waarheid zegt.

Jij bent verbonden met je vertrouwde omgeving en JIM staat naast jou bij het contact met de hulpverleners. Met JIM leggen we de verbinding tussen jou, ouder(s)/ verzorger(s) en de hulpverlener(s).

Vertrouwenspersoon

JIM is jouw vertrouwenspersoon dus je kiest zelf je eigen JIM.

Iemand die je kent en vertrouwt of waar je heengaat als het thuis even niet lekker loopt. JIM heeft een belangrijke stem waardoor je zelf ook meer regie/leiding over je eigen behandeltraject hebt.

Behandeling

Voor een hulpverlener betekent JIM echter nog wat meer. Werken met JIM komt ook neer op een andere manier van denken en doen. Met de JIM-aanpak kijken we eerst wie JIM kan worden en ga je op zoek naar iemand uit je directe omgeving. Daarna gaan we samen kijken wat je wilt bereiken en wat daarvoor nodig is. Op deze manier verbinden we de kennis vanuit jouw eigen netwerk met de hulpverlening. Hierdoor hebben we samen invloed op verandering.

Na de hulpverlening

Als de doelstellingen zijn bereikt, zal de hulpverlening afgerond worden. JIM blijft hierna betrokken in jouw netwerk en dat is wel zo fijn!