logo

Persbericht: Ellis Jeurissen verlaat de Mutsaersstichting per 1 juli 2024

'In september 2023 zei ik volmondig ja tegen een nieuwe functie als COO bij de Mutsaersstichting. Al vrij snel na de start werd duidelijk dat de functieomschrijving waartegen ik ja had gezegd vrijwel in het niet viel bij de enorme opgave die er lag.'

‘Het was alle hens aan dek om een herstelplan te maken en de Mutsaersstichting te behoeden voor faillissement. Samen met Harm Wijgergangs heb ik besloten om me in te zetten voor dit ingewikkelde proces, terwijl ik met andere intenties was gestart. In plaats van verder bouwen aan de groei werd het repareren. Het beschadigde vertrouwen in onze organisatie bij belangrijke partners en stakeholders herstellen. Maar ook onze verwaarloosde interne organisatie herstellen. Voor al onze bevlogen medewerkers, die een goede werkomgeving en -cultuur verdienen die hen in staat stelt om hun werk goed te doen.

Na 7,5 maand is het herstelplan klaar. Nu is het aan de gemeenten om te besluiten of ze de financiële hulp die we vragen, willen en kunnen verlenen.

Ik ben trots op de inzichten die hebben geleid tot het herstelplan en de transparantie en openheid die intern en extern is ontstaan.

Maar de Mutsaersstichting wordt kleiner, we gaan terug naar de basis. Vraagt de toekomst om een COO of om een andere invulling? Die functie paste bij de koers die de Mutsaersstichting in het verleden heeft ingezet. Niet meer bij de toekomst die nu voor ons ligt. Vandaar dat ik per 1 juli een andere uitdaging aanga'.

Harm Wijgergangs: “Ik ben dankbaar voor de inzet van Ellis in de periode sinds september 2023 om te komen tot het herstelplan dat er nu ligt. En voor de stappen die we mede onder haar leiding hebben gezet richting een nieuwe bestuurs- en organisatiecultuur, gebaseerd op openheid, transparantie en herstel van vertrouwen bij onze stakeholders en medewerkers. Uiteindelijk zal de Mutsaersstichting, zoals in het herstelplan al aangekondigd aangestuurd kunnen worden door een eenhoofdige Raad van Bestuur. Maar voor nu is dat nog niet aan de orde.

Samen met een nog nieuw te vormen Raad van Toezicht gaan we op zoek naar een nieuw interim lid Raad van Bestuur en Ellis blijft nog tot medio juni zich inzetten voor de jeugdzorg.”

Noot aan de redactie: persvragen kunt u stellen via communicatie@mutsaersstichting.nl