logo

Nieuwe bestuurders gestart bij de Mutsaersstichting (01.09.23)

Ellis Jeurissen (COO) en Harm Wijgergangs (CEO) vormen de nieuwe Raad van Bestuur van de Mutsaersstichting. Ze volgen Matthieu Goedhart op die per 1 september 2023 met pensioen is gegaan.

Ellis Jeurissen was hiervoor directeur van de GGD Brabant Zuidoost en Politiecommissaris bij de politie-eenheid Oost-Brabant. Harm Wijgergangs was bestuurder bij jeugdzorg-instelling Via Jeugd en daarvoor directeur van behandelcentrum STEVIG, onderdeel van Dichterbij.

Wij zijn verheugd met de komst van Ellis en Harm

Voorzitter Raad van Toezicht, Richard Schoones.