Expositie Mutsaersoord

85 jaar Mutsaersstichting wordt gevierd met een expositie over de geschiedenis van de Mutsaersstichting, met name over het Mutsaersoord. Het Mutsaersoord was oorspronkelijk een herstellingsoord van de Nederlandse Katholieke Bond van Vervoerspersoneel en een kinderhuis. Dit is ontwikkeld tot een fullservice centrum voor jeugdzorg, welzijn, onderwijs en maatschappelijke opvang, de Mutsaersstichting.

 

 

Welkom bij de Mutsaersstichting

De Mutsaersstichting is een organisatie met een maatschappelijke, mensgerichte oriëntatie. De Mutsaersstichting biedt, in diverse vormen en op diverse wijzen, diensten aan op het gebied van zorg en onderwijs. De Mutsaersstichting richt zich daarbij op de ondersteuning, begeleiding en behandeling van kwetsbare doelgroepen. Binnen die kwetsbare doelgroepen zijn kinderen, maar ook jongeren, vrouwen, mannen óf gezinnen in het geding. Ook gezinnen en slachtoffers en daders van huiselijk geweld behoren daartoe.