• Specialisme

Intensieve gezinsbehandeling

De intensieve gezinsbehandeling (IGB) is er voor gezinnen, waarbij sprake is van een combinatie van problemen op diverse leefgebieden en klachten van verschillende aard (te denken aan trauma klachten, depressieklachten en andere interpsychische problematiek) bij een of bij meerdere gezinsleden.

De gezinsbehandeling begint met een ontmoeting van een gezin en eindigt als de gezinsleden het gevoel hebben dat ze weer samen verder kunnen met hun leven met een concreet plan gericht op de toekomst. Er is aandacht voor de zorgen, wensen, thema’s die van belang zijn en de verhalen van de gezinsleden. De ontmoeting is gericht op hoop en vertrouwen van gezinsleden dat ze samen verder kunnen.

Doel van intensieve klinische gezinsbehandeling is dat het gezin eigen perspectief ontwikkelt om in de (door het gezin) gewenste richting te gaan bewegen. De gekozen richting wordt beïnvloed door de keuze die zij maken als geheel. (Nieuw) Ontwikkelde vooruitzichten worden als een verhaal vastgelegd, dat kan dienen om elkaar beter te leren begrijpen (een nieuw gedeeld perspectief), dit wordt vertaald naar nieuwe manieren van communiceren en handelen.

Kan je vinden
wat je zoekt?

Onze partners