• Specialisme

Informatieverwerkings-stoornissen

Het behandelprogramma Informatieverwerkingsstoornissen heeft als eerste doel om kinderen/jeugdigen met deze problematiek te diagnosticeren. Het tweede doel is het geven van specialistische behandeling. In het behandelplan wordt beschreven op welke manier verdere behandeling kan worden ingezet, waarmee de klachten kunnen worden gehanteerd en eventueel geleidelijk kunnen verminderen. Het derde doel is het ontwikkelen van een kenniscentrum waar interne en externe collega’s een beroep op kunnen doen.

Binnen het zorgprogramma Informatieverwerkingsstoornissen richten wij ons op kinderen waarbij de problemen met de neurocognitieve informatieverwerking op de voorgrond staan en waarbij de problemen niet vanuit ASS-problematiek te verklaren zijn.

Onder Informatieverwerkingsstoornissen worden verstaan: ernstige lees- en spellingsstoornissen, rekenstoornissen, spraaktaalstoornissen, DCD en niet verbale leerstoornis (NLD).

De kinderen kunnen aangemeld worden voor dit zorgprogramma als de leer-ontwikkelingsstoornis gedurende langere tijd bestaat (> ½ jaar) en het leerrendement ondanks behandelingen binnen de schoolsetting of reguliere instellingen minder is dan 50%.

Het zorgprogramma onderscheidt drie zorgpaden die volgens het principe van stepped care achtereenvolgens worden ingezet:

  • De eerste fase waarin diagnostiek centraal staat
  • De tweede fase waarin psycho-educatie en ondersteuning van het gezin en het onderwijs centraal staan
  • De derde fase waarin de individuele neuropsychologische behandeling centraal staat

Binnen de Mutsaersstichting komen de specialismen ADHD, Informatieverwerkingsstoornissen (IVS) en Autismespectrumstoornissen (ASS) bijeen onder de naam Neurobiologische Ontwikkelingsstoornissen.

Het behandelprogramma Informatieverwerkingsstoornissen heeft als eerste doel om kinderen/jeugdigen met deze problematiek te diagnosticeren. Het tweede doel is het geven van specialistische behandeling. In het behandelplan wordt beschreven op welke manier verdere behandeling kan worden ingezet, waarmee de klachten kunnen worden gehanteerd en eventueel geleidelijk kunnen verminderen. Het derde doel is het ontwikkelen van een kenniscentrum waar interne en externe collega’s een beroep op kunnen doen.

Binnen het behandelprogramma Informatieverwerkingsstoornissen richten wij ons op kinderen waarbij de problemen met de neurocognitieve informatieverwerking op de voorgrond staan en waarbij de problemen niet vanuit ASS-problematiek te verklaren zijn.

Onder Informatieverwerkingsstoornissen worden verstaan: ernstige lees- en spellingsstoornissen, rekenstoornissen, spraaktaalstoornissen, DCD en niet verbale leerstoornis (NLD).

De kinderen kunnen aangemeld worden voor dit behandelprogramma als de leer-ontwikkelingsstoornis gedurende langere tijd bestaat (> ½ jaar) en het leerrendement ondanks behandelingen binnen de schoolsetting of reguliere instellingen minder is dan 50%.

Het behandelprogramma onderscheidt drie zorgpaden die volgens het principe van Stepped Care achtereenvolgens worden ingezet:

  • De eerste fase waarin diagnostiek centraal staat
  • De tweede fase waarin psycho-educatie en ondersteuning van het gezin en het onderwijs centraal staan
  • De derde fase waarin de individuele neuropsychologische behandeling centraal staat

Kan je vinden
wat je zoekt?

Onze partners