• Specialisme

Infant Mental Health

Ouderschap maakt kwetsbaar en kan soms stressvol, machteloos en onzeker maken. Zeker als de zwangerschap of ontwikkeling van je kind niet verloopt zoals je gehoopt of verwacht had. Dit zet de relatie tussen ouder en kind onder druk. Ieder kind ontwikkelt zich in relatie met zijn ouders/verzorgers. Juist die relatie is van groot belang voor de ontwikkeling van kinderen en staat dan ook centraal in onze Infant Mental Health (IMH) benadering.

Uitgaande van de veerkracht en mogelijkheden van ouders en kinderen gaan we samen op zoek naar antwoorden en oplossingen, zodat ouder en kind weer op eigen kracht verder kunnen. Wij zijn er voor (aanstaande) ouders van (zeer) jonge kinderen van -9 maanden tot 6 jaar met zorgen over henzelf en hun kind.

Wanneer bieden we hulp aan ouders en kinderen?

  • Bij angst, somberheid of stress rondom de zwangerschap.
  • Als u problemen in de relatie tussen u en uw kind ervaart.
  • Als niet kan worden genoten van het ouderschap door angst of (post-natale) depressie.
  • Indien er sprake is van traumatisch verlies (miskraam, overlijden).
  • Bij problemen die door eerdere opvoedingsondersteuning niet weg zijn gegaan.
  • Wanneer eigen psychische problemen van invloed zijn op opvoeden.
  • Als er sprake is van ontwikkelingsproblemen of onverklaarbaar gedrag zoals hardnekkige slaap- of eetproblemen, angstig of driftig gedrag, veel huilen, snel overstuur zijn of problemen met contact krijgen.

Aanmelden?

Wil je je aanmelden, je verhaal kwijt of een afspraak maken?

Kan je vinden
wat je zoekt?

Onze partners