• Mutsaersstichting

Medezeggenschap

De Mutsaersstichting vindt de mening van cliënten en medewerkers heel belangrijk. Zij kunnen via de cliëntenraad/jeugdraad en in de ondernemingsraad meepraten en denken over onderwerpen in de organisatie.

Cliëntenraad / jeugdraad

Wij vinden het belangrijk zorg en hulpverlening te bieden waar kinderen en ouders mee geholpen zijn. Medezeggenschap is bij ons dan ook dichtbij de cliënt georganiseerd. Via de cliëntenraad en jeugdraad kunnen vragen, klachten en verbeterpunten kenbaar worden gemaakt. Ben je niet tevreden over de bejegening van de hulpverlener? Heb je te weinig informatie gekregen? Of heb je verbeterpunten in de hulpverlening gesignaleerd? Neem dan contact op met de cliëntenraad van de Mutsaersstichting. De cliëntenraad is de stem van de cliënten (en hun familie) naar de organisatie. De raad bundelt de signalen, vertaalt ze in verbeter- of vernieuwingsvoorstellen en bespreekt deze met de bestuurder van de Mutsaersstichting. Uitkomsten van het overleg kunnen voor ons aanleiding zijn om verbeteringen door te voeren.

In de cliëntenraad zitten zes ouders en twee vertegenwoordigers vanuit de jeugdraad. De cliëntenraad komt eenmaal per maand bijeen, de jeugdraad twee keer. In deze vergaderingen is altijd een vertegenwoordiger van de Mutsaersstichting aanwezig om de signalen vanuit de raad zo snel mogelijk in de organisatie te kunnen verlengen naar verbetervoorstellen. De cliëntenraad wordt zo vroeg mogelijk betrokken bij de ontwikkeling van verbeteringen en vernieuwingen. Op die manier denkt de raad al tijdens de ontwikkeling van plannen mee en geeft ze de visie vanuit de ouders/kinderen door. De cliëntenraad, en meer nog de jeugdraad, geven direct signalen af waar zaken niet goed gaan en zorgen dat de instelling daarop actie onderneemt. Wil je meer weten over de cliëntenraad en/of hoe jij hierin een rol kunt spelen?

Ondernemingsraad

De Mutsaersstichting heeft een actieve Ondernemingsraad (OR). De negen leden komen uit de gehele organisatie. De OR praat mee over veel onderwerpen in de organisatie en vertegenwoordigt de stem van de medewerkers. Eens in de zes weken overlegt de OR met de bestuurder/Raad van Bestuur. De OR heeft vier vaste commissies: Financiën/Strategie/Initiatief, VGW/Sociaal Beleid, PIP en PR & Communicatie en het Dagelijks Bestuur. Voor meer informatie over de OR kun je contact opnemen per mail: or@mutsaersstichting.nl

Kan je vinden
wat je zoekt?

Onze partners