• Locatie

Weert

Ieder kind en iedere jongere heeft talent en dromen: Kennis- en Expertisecentrum (KEC) Weert helpt hem/haar die te verwezenlijken. In KEC Weert zijn onderwijs en zorg zo vervlochten, dat ieder kind/iedere jongere precies dat aanbod in (speciaal) onderwijs en zorg moet krijgen dat nodig is om ieders talent tot bloei te laten komen. Zo biedt KEC Weert de jeugd in de regio Weert die (tijdelijk) extra ondersteuning nodig heeft, perspectief op een succesvolle vervolgstap.

KEC Weert is een coöperatie die gevormd wordt door Mutsaersstichting, Aloysius Stichting, de Wijnberg (SO / VSO), MeerderWeert en Onderwijsgroep Buitengewoon.  Een intensieve samenwerking, waarbij gestreefd wordt naar op een efficiëntere en effectievere wijze gebruik maken van elkaars kennis en expertise én de beschikbare middelen.

KEC Weert werkt nauw samen met de locatie in Roermond (KEC de Donderberg). Vanuit de locaties Weert en Roermond kan de Mutsaersstichting het brede zorg- en onderwijs aanbod in regio Midden Limburg bieden en daarmee dichtbij haar cliënten houden.


Locatie Weert

Beatrixlaan 3D
6006 AH Weert

Contactgegevens

+31 (0)77 – 321 78 50
info@mutsaersstichting.nl