• Locatie

Venray

De deeltijdbehandeling in Venray is gelegen op de locatie Molenpad 10 te Venray. De locatie is relatief klein en er bevindt zich geen dagbesteding, logeeropvang of kliniek. Op de locatie bevinden zich twee deeltijd groepen. Deze bestaan uit kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar en van 4-7 jaar. Deeltijd staat voor de behandelvorm, waarbij jongeren aan het begin van de dag komen en aan het einde van de dag weer naar huis gaan.

Binnen de deeltijdbehandeling werken wij voornamelijk aan sociaal-emotionele doelen met cliënten en hun systeem. De locatie beschikt ook over de Wijnbergschool, deze biedt onderwijs tot en met groep vier. Enkel de cliënten in de leeftijd van 4 tot en met 7 maken gebruik van dit onderwijs. De cliënten in de leeftijd van 0-4 zijn veelal de gehele week of in dagdelen op de groep aanwezig.

Naast de groepsbegeleider werken hier ambulante medewerkers. Ook zijn er bij ons procescoördinatoren werkzaam, deze bestaan onder andere uit: GZ-psychologen, psychotherapeuten en systeemtherapeuten. Verder wordt er ook intensieve ambulante gezinsbehandeling (IAG) geboden. Daarnaast worden er verschillende therapieën aangeboden binnen de locatie Venray. Hierbij kan gedacht worden aan: ervaringsleer, fysiotherapie, logopedie, speltherapie.


Locatie Venray

Molenpad 10
5801 VD Venray

Contactgegevens

+31 (0)77 – 32 17 970
info@mutsaersstichting.nl