• Locatie

Schinnen

Plinthos is een beleefomgeving en een ontmoetingsplek voor kinderen, jongeren, partners, betrokkenen en ondernemers op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs en werken. Het betreft een initiatief van de Mutsaersstichting. Samen met overheden en kennisinstellingen geven wij invulling aan een meervoudige, alternatieve aanpak, gericht op het aanreiken van uitzichten aan kinderen en jongeren. Zij worden gestimuleerd om vanuit Plinthos hun talenten en capaciteiten te ontdekken en te ontplooien. Een integraal netwerk van betrokken partners ondersteunt deze jonge mensen in hun ontdekkingstocht.

Ons aanbod kent een uiteenlopend karakter. Wij bieden verschillende vormen van behandeling, evenals gespecialiseerde begeleiding vanuit een ambulante setting. Het draait bij ons om ervaren. Vanuit een nieuwsgierige houding geloven wij dat ieder mens in zijn leven een reis onderneemt. Die reis gaan wij samen met de hulpvrager aan. Samen bouwen wij aan een generatie die ‘Greutsj’ is op zichzelf en zijn omgeving.


Locatie Schinnen

Daniken 1
6174 RA Schinnen

Contactgegevens

+31 (0)77 – 32 17 800
info@plinthos.nl

Kan je vinden
wat je zoekt?

Onze partners