• Locatie

Roermond

Ieder kind en iedere jongere heeft talent en dromen: Kennis- en Expertisecentrum (KEC) de Donderberg helpt hem/haar die te verwezenlijken. In KEC de Donderberg zijn onderwijs en zorg zo vervlochten, dat ieder kind/iedere jongere precies dat aanbod in (speciaal) onderwijs en zorg moet krijgen dat nodig is om ieders talent tot bloei te laten komen. Zo biedt KEC de Donderberg de jeugd in de regio Roermond die (tijdelijk) extra ondersteuning nodig heeft, perspectief op een succesvolle vervolgstap.

KEC de Donderberg is een coöperatie die gevormd wordt door Mutsaersstichting, Aloysius Stichting en de Wijnberg (SO / VSO). Een intensieve samenwerking, waarbij gestreefd wordt naar op een efficiëntere en effectievere wijze gebruik maken van elkaars kennis en expertise én de beschikbare middelen.

KEC De Donderberg werkt nauw samen met de locatie in Weert (KEC Weert). Vanuit de locaties Weert en Roermond kan de Mutsaersstichting het brede zorg- en onderwijs aanbod in regio Midden Limburg bieden en daarmee dichtbij haar cliënten houden.


Locatie Roermond

Kasteel Hillenraedtstraat 36 E
6043 HK Roermond

Contactgegevens

+31 (0)77 – 321 79 00
info@mutssaersstichting.nl