• Locatie

Baexem

Hoeve de Kaolder bestaat ruim vijftien jaar en is in deze periode vraaggestuurd gegroeid. Wij vinden het belangrijk dat iemand zichzelf mag zijn en streven samen naar vooruitgang. Binnen onze organisatie kunnen wij flexibel op- en afschalen in zorg voor wat op dat moment nodig is. Dit doen we met een enthousiast team van begeleiders, orthopedagogen, therapeuten en gedragsdeskundigen. We beschikken over een aanbod van verschillende vormen van jeugdhulpverlening.

Tijdens de dagbesteding bieden wij op alle dagen in de week een divers scala aan activiteiten. Soms is het wenselijk dat een jongere gebruik maakt van ons tijdelijk verblijf (logeren), dit kan van maandag tot zondag.

Daarnaast bieden wij in de thuissituatie, op onze locatie, op scholen of in een werksetting gespecialiseerde begeleiding en/of gezinsondersteuning. Verder beschikken wij over een woongroep en is vanuit de nauwe samenwerking binnen de Mutsaersstichting behandeling op onze locatie mogelijk. Vanuit deze samenwerking is eveneens het zogenoemde Groei-traject ontstaan. Een drieluik van begeleiding, behandeling en onderwijs voor schooluitvallers.


Locatie Baexem

Leukerweg 3
6095 NX Baexem