• Hulpvorm

Zorg en onderwijs

Zorg- en onderwijsprogramma’s die naadloos samengaan in een behandeling. Het is wat de Mutsaersstichting uniek maakt in ons land. Vanuit de gedachte ‘een kind – een gezin – een plan’ wordt het dagelijkse leven en leren zoveel mogelijk samen georganiseerd met onderwijspartners. Het geïntegreerde aanbod van zorg en onderwijs biedt kinderen, jeugdigen en hun ouders een effectieve en oplossingsgerichte aanpak van het probleem en maximale ondersteuning in de ontwikkeling van het kind.

Binnen het full service centrum werken we nauw samen met de Wijnberg, school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Op weg naar de realisatie van kennis- en expertisecentra in Roermond en Weert werken we tevens intensief samen met de Aloysiusstichting.

Op onze locaties in Venlo, Venray, Weert en Roermond zijn speciaal onderwijs-scholen van de Wijnberg gehuisvest. De Wijnberg biedt daarbij, op de locatie in Venlo, ook voortgezet speciaal onderwijs (VSO) aan.

De Wijnberg geeft onderwijs aan kinderen en jeugdigen, die in behandeling zijn binnen de behandeleenheden jeugdzorg of jeugd-GGZ van de Mutsaersstichting, alsook aan sommige kinderen die met hun moeder in een Blijf van mijn Lijf-voorziening wonen. De schoollocaties van de Wijnberg participeren in de zorgprogramma’s van onze behandeleenheden door de schoolmodules in te vullen voor de kinderen en jeugdigen.

De Wijnberg

U leest meer over de Wijnberg in de schoolgids. Deze geeft informatie over de achtergronden van de school, het onderwijs, de pedagogische aanpak en de werkwijze, de procedures van aanmelding tot vertrek. Ook vindt u er een overzicht in van de belangrijkste contacten die de school met andere instanties onderhoudt. Natuurlijk vindt u ook informatie over algemene schoolregels met betrekking tot afwezigheid, overblijven, schoolvervoer, gymnastiek, zwemmen en verlof. Tenslotte informeert de schoolgids u over de schooltijden, het vakantierooster, de vaste vrije dagen in dit schooljaar en geeft het een overzicht van de namen van de bestuursleden en de medewerkers van de school.

Actuele schoolgids van de Wijnberg

Kan je vinden
wat je zoekt?

Onze partners