• Hulpvorm

Wonen

Soms zijn de problemen in een gezin zodanig, dat het voor een kind/jongere goed is om een tijdje ergens anders te verblijven. Binnen de Mutsaersstichting zijn er verschillende woonvormen waar je terecht kan.

Binnen een logeerhuis of tijdelijk verblijf kan je in de vakanties en weekenden een plezierig verblijf combineren met het werken aan je eigen doelen. 

In een woongroep verblijf je voor langere tijd, dag en nacht, in een kleine, familiaire setting met een aantal andere jongeren en krijg je gespecialiseerde begeleiding volgens een vaste structuur.

Kan je vinden
wat je zoekt?

Onze partners