• Hulpvorm

Dagbesteding

Bij de dagbesteding staat activering, talentontwikkeling en schoolrijp maken van cliënten centraal. Allereerst is het van belang dat een kind of jongere geactiveerd wordt. Dit zal zorgen dat iemand zich nuttig voelt, gewaardeerd wordt, afleiding vindt, structuur krijgt en sociale contacten heeft en voorkomt verder afglijden. Ook is het van belang om een kind in zijn kracht te zetten en te kijken naar de mogelijkheden. Kinderen en jongeren ontwikkelen hierdoor zelfvertrouwen en durf om voor zichzelf op te komen. Daarnaast richt de dagbesteding zich op het ontwikkelen van vaardigheden, waardoor kinderen en jongeren weer kunnen gaan deelnemen aan school.  Hierbij hoort op tijd aanwezig zijn, zich aan een programma houden, verschillende taken uitvoeren, concentratie vergroten, het houden aan afspraken en regels en in een groep kunnen functioneren.

Binnen de dagbesteding wordt een divers scala aan activiteiten aangeboden, zoals creatief, outdoor, sport, fitness, koken, muziek, spel, ICT, styling, groen en techniek. De activiteiten worden in blokken aangeboden, die afgestemd zijn op de schooluren. Zo leert een kind of jongere om te wisselen en variëren in activiteiten en om verschillende talenten te ontdekken en ontwikkelen. Wanneer een jongere in opbouw zit van school, kan dit ook gestructureerd en duidelijk verlopen. Kinderen en jongeren kunnen kiezen aan welke activiteiten ze per blok willen deelnemen. De dagbesteding ondersteunt de jongeren in het maken van een keuze, passend bij de doelen die ze formuleren tijdens de intake van dagbesteding. Binnen de intake worden ook de basisregels van de dagbesteding benoemd, namelijk; er zijn, veiligheid, respect, eerlijkheid, aan doelen werken, loslaten en verder gaan.

Daarnaast steken wij ook in op vrijetijdsbesteding en ontspanning. Zo hebben wij o.a. iedere week voetbaltraining, een kookclubje en een dansclubje.

De dagbesteding heeft samenwerkingsverbanden met verschillende stichtingen en goede doelen, waaronder Kidzbase. Deze stichtingen maken het onder andere mogelijk dat de cliënten die het hard nodig hebben kunnen shoppen voor kleding of schoeisel, naar de kapper kunnen, zwemlessen kunnen nemen of een weekend naar een bungalowpark kunnen gaan.

Kan je vinden
wat je zoekt?

Onze partners