• Hulpvorm

Begeleiding groep

Het is voor kinderen en jongeren met een psychiatrische problematiek, gedragsprobleem of ontwikkelingsstoornis vaak niet vanzelfsprekend of gemakkelijk om samen te spelen, lid te zijn van een vereniging of af te spreken met leeftijdsgenootjes. Op woensdagmiddagen en zaterdagen bieden wij daarom begeleiding groep (BGG) aan. Begeleiding groep is daarnaast bedoeld om ouders te ontlasten in hun thuissituatie. Ook zijn wij actief in de opvang en activering van kinderen die verblijven bij het Traumacentrum.

Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar begeleidingszorg@mutsaersstichting.nl.

Kan je vinden
wat je zoekt?

Onze partners