• Hulpvorm

Ambulante begeleiding

De Mutsaersstichting wil haar zorg zoveel mogelijk ambulant aanbieden. Ambulant betekent zoveel als ‘poliklinisch’; jij komt naar een van onze locaties voor een behandelafspraak, therapie of gesprek. Dat kan natuurlijk alleen als we lokaal goed bereikbaar zijn.

Bovendien vinden we het belangrijk contact te houden met de school en andere voorzieningen in de directe woonomgeving. Daarom bieden we onze hulp vanuit regionale basiseenheden en enkele specialistische voorzieningen. We werken met regioteams in verschillende delen van Nederland. Binnen de regioteams werken verschillende specialisten samen om tot een zo goed mogelijke zorg voor jou te komen.

Waar kan ik terecht?

Kan je vinden
wat je zoekt?

Onze partners