• Mutsaersstichting

Familiebeleid

Een kind dat in psychische nood verkeert en/of gedragsproblemen vertoont, betekent ook voor familie en naasten een ingrijpende situatie. Vaak valt moeilijk te begrijpen wat er gebeurt. De Mutsaersstichting betrekt familie en naasten bij de behandeling van onze cliënten en probeert hen zo goed mogelijk te informeren. Hulpverleners, cliënten en naasten hebben elkaar nodig.

Onder familie verstaan we bij de Mutsaersstichting iedereen die een directe relatie heeft met de jeugdige cliënt. Dat kunnen (pleeg)ouders zijn, broers, zussen, grootouders. Het familiebeleid zit bij ons besloten in de zogeheten systemische aanpak, onder de gedachte van één gezin één plan. We werken volgens een behandelplan dat in samenspraak met familie en naasten wordt opgesteld.

Het familiesysteem vormt een belangrijke bindende factor; een daarop toegespitst familiebeleid is daarmee van groot belang. Een goede samenwerking tussen de jeugdige, zijn of haar hulpverlener en familie draagt bij aan een betere behandeling en daarmee aan een mogelijk sneller herstel.

Aanspreekpunt voor cliënten en familie is de procescoördinator. Soms wil een jeugdige niet dat informatie wordt gedeeld met anderen, ook niet met familie. De Mutsaersstichting respecteert deze wens. Wel  zullen we zover als het kan proberen de jeugdige te motiveren om informatie te delen en samen te werken met de familie, als dit de zorg ten goede komt. Familie krijgt van ons te allen tijde algemene (behandel)informatie. Wil een familielid geen informatie ontvangen dan respecteren we dat ook.

De inbreng van familie en naasten is bij de Mutsaersstichting geregeld via de Cliëntenraad. Daarin hebben zes ouders zitting, naast twee vertegenwoordigers van de Jeugdraad. De Cliëntenraad komt één keer per maand bijeen. De Jeugdraad twee keer per maand. De Cliëntenraad is de stem van de cliënten (en hun familie) naar de organisatie.


Contactgegevens cliëntenraad

+31 (0)6 – 35 11 17 57
r.bukkems@meedemeentgroep.nl

Kan je vinden
wat je zoekt?

Onze partners