• Mutsaersstichting

Over ons

De Mutsaersstichting is een maatschappelijk georiënteerde onderneming die specialistische hulp biedt aan kinderen, jeugdigen en hun gezinnen. Van meedenken bij die prangende opvoedvraag tot intensieve, life changing behandeltrajecten.

De Mutsaersstichting staat schouder aan schouder met tal van andere organisaties en geeft zijn cliënten daarmee toegang tot een breed scala aan professionals en hun uiteenlopende expertises op het gebied van alle denkbare specialismen binnen de jeugd GGZ. Denk daarbij bijvoorbeeld aan genderproblematiek, eetstoornissen, orthopedagogische systeembehandeling en traumabehandeling.

De Mutsaersstichting biedt zorg op maat. Dat betekent dat we naadloos aansluiten op de mogelijkheden van de cliënt en wat hij op dat moment nodig heeft om tot ontwikkeling te komen. Medezeggenschap en inbreng van de cliënt en diens familie is daarbij belangrijk. Sterker nog, als de cliënt ons meeneemt in zijn ideeën en belevingswereld, wordt het voor ons pas echt interessant.

Wars van oeverloze bureaucratie en weg van ontdekken van mogelijkheden wandelt de Mutsaersstichting zolang als nodig is, mee op het pad dat leidt tot het doel dat de cliënt zichzelf stelt.

Trouw aan onze waarden, met een frisse blik vooruit en vooral mét elkaar.

Laat je informeren over ons aanbod. Ontdek hoe onze mensen vormgeven aan hun werkdag. Luister naar wat onze cliënten van ons vinden én wat we doen om ervoor te zorgen voortdurend innovatief te blijven. 

Wees welkom.

Het ontstaan

De Mutsaersstichting heeft de afgelopen decennia een grote ontwikkeling doorgemaakt. Wat we nu kennen als de Mutsaersstichting begon in 1927 in Venlo als een Rooms-katholiek herstellingsoord voor spoor- en tramwegpersoneel.

De naam Mutsaers, komt in 1930 in beeld wanneer het ‘Mutsaersoord’ officieel als herstellingsoord voor volwassenen in gebruik wordt genomen. Geestelijk adviseur, de latere monseigneur Mutsaers én naamgever van onze stichting, staat hiervan aan de basis.

In 1930 komt op het terrein ook een ‘Kinderhuis’. Dit wordt later Het Agnespaviljoen genoemd, naar de echtgenote van monseigneur Mutsaers. Het Agnespaviljoen is nu het gebouw waarin de Wijnberg (school voor speciaal onderwijs) is gehuisvest.

De zusters van de Heilige Vincentius zwaaien het scepter over het herstellingsoord totdat zij het beheer in 1970 overdragen aan de Stichting M.A. (Mutsaersoord-Agnespaviljoen) en het latere M.A.K. (Mutsaersoord-Agnespaviljoen-Kleuterhof). In 1986, drie jaar nadat de zusters zich ook uit de zorg voor de patiënten hebben teruggetrokken, krijgt de stichting de naam die we nu nog gebruiken: de Mutsaersstichting.

Onze verhalen

We hebben allemaal een verhaal. Lees hier verhalen van medewerkers en ervaringen van (oud) cliënten.