• Nieuws

OOG Psychologen Online Poli

Met de Online Poli speelt Psychologenpraktijk OOG in op de groeiende vraag naar Online hulpverlening. Cliënten van 16 jaar en ouder kunnen zich hiervoor via de website aanmelden.

Die digitale behandelvorm wint terrein, vooral bij jongeren. Voordeel van deze behandelvorm is dat men niet meer locatieafhankelijk is en behandelingen in de eigen vertrouwelijke en daarmee veilige omgeving kunnen plaatsvinden. De online behandelvorm wordt daarnaast ook als iets meer anoniem en praktisch beleefd, wat als drempelverlagend kan worden ervaren.

De behandelingen die OOG online biedt, zijn nagenoeg hetzelfde als de behandelingen op locatie. 

Cliënten kunnen gebruik maken van een account op Minddistrict, een e-Health platform waarmee de cliënt toegang krijgt tot een scala aan modules en informatie die de online behandelingen met de behandelaar ondersteunen. Zo houd je er een dagboek bij, vind je er huis- en naslagwerk en kan men gebruik maken van een zelfhulpcatalogus. 

De cliënt voert daarnaast online gesprekken met zijn behandelaar. De oefeningen en huiswerkopdrachten die daaraan gekoppeld zijn, worden in elke sessie met de hulpverlener verder uitgediept en doorgewerkt.

Door het grote aanbod aan aanvullende informatie op Minddistrict wordt het de cliënt vergemakkelijkt om ook zelfstandig aan de slag te kunnen, wat een motiverende factor blijkt.

Voorwaarden voor de online behandelingen zijn dat men in het bezit dient te zijn van een computer of laptop en een goed werkende internetverbinding. Daarnaast is het van belang dat de cliënt de Nederlandse taal spreekt.