logo

Nieuwe bestuurders gestart bij de Mutsaersstichting

Ellis Jeurissen (COO) en Harm Wijgergangs (CEO) vormen de nieuwe Raad van Bestuur van de Mutsaersstichting. Ze volgen Matthieu Goedhart op die per 1 september met pensioen is gegaan.

Ellis Jeurissen was hiervoor directeur van de GGD Brabant Zuidoost en Politiecommissaris bij de politie-eenheid Oost-Brabant. Harm Wijgergangs was bestuurder bij jeugdzorg-instelling Via Jeugd en daarvoor directeur van behandelcentrum STEVIG, onderdeel van Dichterbij.

Wij zijn verheugd met de komst van Ellis en Harm

Voorzitter Raad van Toezicht, Richard Schoones.