logo

7 mei 2024 | Faillissement Buro MAKS

Op 7 mei zijn alle 49 medewerkers van Buro MAKS telefonisch op de hoogte gebracht dat er bij de Rechtbank faillissement is aangevraagd voor Buro MAKS (een van de deelnemingen van de Mutsaersstichting).

Tijdens een medewerkersbijeenkomst in Tilburg later op die dag, is dit besluit toegelicht en wat het betekent voor de medewerkers en de zorgcontinuïteit voor de cliënten.

Doorgaan financieel niet haalbaar

Afgelopen vrijdag gaf de Raad van Commissarissen van Buro MAKS goedkeuring aan het besluit om faillissement aan te vragen. We hebben dit besluit moeten nemen omdat al snel na de overname bleek dat Buro MAKS zelfstandig niet levensvatbaar was. Hierdoor was er iedere maand een financiële aanvulling nodig vanuit de Mutsaersstichting. Als we Buro MAKS nog langer zouden financieren, dan zou dat ten koste gaan van de continuïteit van de zorg bij de hele Mutsaersstichting. Dat hebben we met dit besluit kunnen voorkomen. Helaas leidt dit tot een keuze die met pijn in het hart is genomen: een faillissementsaanvraag voor Buro MAKS.

Impact van de boodschap

We zijn ons bewust van de grote impact van deze boodschap op iedereen maar in het bijzonder op alle medewerkers van MAKS. Zij hebben de afgelopen, moeilijke jaren altijd met enorme toewijding en inzet klaargestaan voor MAKS en de cliënten. Daar zijn we hen enorm dankbaar voor.

We zullen alle medewerking verlenen aan de curator om te zorgen dat de zorgcontinuïteit in goede banen wordt geleid.

Vragen over dit persbericht kunt u stellen via communicatie@mutsaersstichting.nl.