• Academy

Expertisecentrum

Om in de toekomst kwaliteit van zorg te kunnen blijven leveren, zullen op gebied van jeugdzorg en passend onderwijs verbindingen gemaakt moeten worden. De Mutsaersstichting investeert daarom in de inrichting van expertisecentra waarin het concept ‘één kind > één gezin > één plan > één regie’ leidend is.

Niet langer organisaties die versnipperd kijken naar de vraag van een cliënt, maar gemeenschappelijk. Niet alleen kijken naar het kind, maar juist ook naar het systeem en omgeving waar het vandaan komt. Eén gebouw waar kennis en expertise samenkomen, wordt gehaald en wordt gedeeld. Eén adres voor kinderen, jongeren, ouders, verwijzers, instanties en overheden. Samen streven wij naar een gezamenlijke huisvesting voor hun onderwijs- en zorgaanbod in het Kennis en Expertise Centrum (KEC).

De Mutsaersstichting participeert met andere instellingen op dit moment in de nieuwbouwplannen en inrichting van Expertisecentra Zorg-Onderwijs in Roermond, Weert en Venlo. In Venray ambieert de Mutsaersstichting dit ook te gaan doen.

Elk talent telt. Dat uitgangspunt is de stevige basis voor de samenwerking tussen Aloysius Stichting, Onderwijsexpertise de Wijnberg, de Mutsaersstichting, het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Midden-Limburg en het Gilde ROC.

Deze samenwerking is bijzonder te noemen. Alle organisaties delen het geloof in de ontwikkelingskracht van kinderen. Ieder kind heeft talent en dromen en samen worden deze dromen verwezenlijkt.

Het Kennis en Expertise Centrum draait niet alleen om onderwijs en zorgdoelen – één kind, één gezin, één plan, maar ook om ervoor te zorgen dat kinderen met een speciale leer- en/of ontwikkelingsvraag hun weg vinden in de samenleving, richting vervolgonderwijs, dagbesteding of werk. Samen zijn wij in staat om kinderen en jongeren van 0 tot 23 sneller en effectiever te helpen.

Het Kennis en Expertise Centrum (KEC) biedt in geïntegreerde programma’s onderwijs en zorg aan cliënten. Kinderen, jongeren en hun ouders die te maken hebben met specifieke leer- en ontwikkelvragen, kunnen hier terecht. Het kind staat altijd centraal en zijn of haar perspectief is leidend. De integrale samenwerking biedt een meerwaarde voor leerling én gezin. Het Kennis en Expertise Centrum wordt een veilige en vertrouwde plek voor leerlingen, gezinnen, scholen en zorgaanbieders.

Kan je vinden
wat je zoekt?

Onze partners