Wachttijden

De Mutsaersstichting streeft ernaar iedere cliënt binnen 5 werkdagen na aanmelding te zien (W1). Op basis van dit eerste contact wordt een deskundige hulpverlener toegewezen en start binnen 10 werkdagen na het eerste contact een gericht traject (W2).

De Mutsaersstichting streeft ernaar om zich aan de volgende normen voor de wachttijden te houden:

 

 Aanmeldingswachttijd (W1):

Het aantal weken tussen het moment dat een cliënt of verwijzer een eerste afspraak maakt bij een zorgaanbieder voor een intakegesprek, tot het moment dat de cliënt hiervoor bij de zorgaanbieder terecht kan. De aanmeldingswachttijd wordt retrospectief berekend.

 

Behandelingswachttijd (W2):

Het aantal weken tussen de eerste intake en de start van de behandeling. De behandelingswachttijd wordt retrospectief berekend.

 

Retrospectief aanleveren wil zeggen dat ggz-aanbieders per diagnosehoofdgroep moeten aangeven hoeveel weken patiënten in de afgelopen twee maanden gemiddeld hebben gewacht; de gemiddelde gerealiseerde wachttijd van de laatste twee maanden.

 

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder.  

Voor wachtlijstbemiddeling kunt u contact opnemen met uw gemeente indien u jonger bent dan 18 jaar of een hulpvraag hebt vanuit de WMO.

Bent u 18 jaar of ouder en bent u verwezen voor een GGZ-hulpvraag dan kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling.

De gemeente of zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en gemeenten of zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

 

Periode tussen 28-12-2019 en 28-2-2020  
Geplaatst op: 28-2-2020  
   
W1 in hele weken  
Expertise Gemiddelde wachttijd
Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit 1
Affectief- Emotionele Stoornis 9
Autisme Spectrum Stoornis 2
Eetstoornis 2
Gender 4
Infant Mental Health 5
Informatie Verwerkingsstoornis 3
Neuro Biologische Ontwikkelingsstoornissen 7
Ongespecificeerd 12
Orthopedagogische Systeembehandeling 2
Overig 1
Trauma 2
   
W2 in hele weken  
Expertise Gemiddelde wachttijd
Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit 13
Affectief- Emotionele Stoornis 5
Autisme Spectrum Stoornis 9
Eetstoornis 14
Gender 20
Infant Mental Health 1
Informatie Verwerkingsstoornis 7
Neuro Biologische Ontwikkelingsstoornissen 10
Ongespecificeerd 3
Orthopedagogische Systeembehandeling 6
Overig 4
Trauma 2